Kamu İktisadi Teşebbüsü nedir?

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ortak özellikleri nelerdir? Nasıl çalışırlar?

Mahalli İdarelerde Maliyesi dersinde en çok üzerinde durulan konu olmuştur. KİT ler diye bahsediliyor. Devlet malzeme ofisi, toprak mahsulleri ofisi aklımda kalan örnekler.

Devletten devlete değişmekle birlikte genel olarak kamusal kaynakları koruyarak ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarıdır.

1961 Anayasasıyla hayatımıza giren Kamu İktisadi Teşebbüsü; İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının ya da Müesseselerin ve Bağlı Ortaklıkların tümüne verilen genel bir addır. Devletçilik politikası ilkesine dayalı kurulmuştur.
Devletin piyasada aktif rol oynaması için kurulmuştur. Ekonomik kalkınmayı sağlayıp sermaye yetersizliği nedeniyle eksik kalan girişimleri devlet eliyle gerçekleştirmek gerekliliğinden doğar. Bütün iştirallarde türü ne okursa olsun devletin bir payı vardır. Hepsi de bir önceki cümlede sandığımız nedenlere hizmet amacıyla açılmıştır. Çoğu noktada bu teşebbüslerin amacı ilgili sektöre öncü olmak ya da genel kaliteyi arttırma hedefi taşırlar. Çoğu teşebbüs amacına hizmet ettiği noktada kapanmıştır