Kan hısımlığına bağlanan hukuki sonuçlar nelerdir?

Kan hısımlığına bağlanan hukuki sonuçlar nelerdir?

Kan hısımlığı yani kan davaları her iki tarafın hapise girip çıkması ile süre gelen bir süreç. Hukuki sonuçlar hapis cezası.

Hukuki olarak miras vesayet ve nafaka v.b şeyler için oldukça önemli olan bir şey.

selef ve akraba arasında; akraba arasında; Bireyin amcası, amcası, teyzesi ve teyzesi ile evliliğe izin verilmez. Miras: Kan aile ilişkisine göre görebilir.

İlk hukuki sonucu evlenme yasağıdır. Kişi üstsoy,altsoy; kardeşler arasında evlilik yasaktır. Bir kişinin halası, teyzesi, amcası, dayısı ile evlenmesi yasaktır. Mirasçılık ile ilgili konular miraslar ve borçlar yine kan hısımlığı ile belirlenmektedir. Tanıklıktan kaçma hukuki sonucu, üstsoy ve altsoy, 3.dereceye kadar (yansoy) olan kan hısımlarımızın davalarında tanıklıktan kaçma hakkımızı kullanabiliriz. Bir kimseyi atayacakları zaman yine kan hısımlarından tercih edilir.
Hakimlerin de üstsoy,altsoy ve 3.derece dahil kan hısımlarının davalarına bakması yasaktır.

Kan Hısımlığı Nedir?

Kan hısımlığı iki kişi arasındaki soy bağını ifade eder. Alt soy üst soy hısımlığı ve yan soy hısımlığı olmak üzere ikiye ayrılır. Soy ağacını düşünürsek üst ve alt tarafa doğru uzayan kısım alt soy, üst soy hısımlığını (anne,baba, büyükanne, çocuk…) Yan tarafa doğru uzayan kısım ise yan soy hısımlığını (kardeş) ifade eder.

Kan Hısımlığının Hukuki Sonuçları
Kan hısımlığı birçok farklı açıdan hukuki sonuç doğurur. Bu sonuçlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Evlilik yasağı oluşturur. Kan hısımları ile evlilik kati suretle yasaktır.
  • Nafaka yükümlülüğü oluşturur. Kişi durumu yerinde olması halinda yan soyuna ve her halde alt ve üst soyuna nafaka yükümlülüğü taşır.
  • Tereke dağılımında hak sahibi yapar. Alt ve üst soyda vefat durumunda ölen kişinin terekesi miras olarak kalır. Yan soyun mirası ise alt ve üst soyu bulunmaması durumunda kalacaktır.
  • Türk hukukunda davayı red şansı olmayan hakim, kan hısımının davasına bakmakla yükümlendirilemez.
  • Kan hısımlığı doğal hayatta olduğu gibi hukuki hayatta da bazı sonuçlar doğurur. Bu sonuçlardan yukarıdaki gibidir.

    ">