Karınca asidi nedir, neden özeldir?

Karınca asidi nedir, karınca asidini diğer asitlerden farklı kılan özelliği nedir? Kısaca açıklayınız.

Formika latincede karınca demektir. Formik asit karınca asidi adıyla da anılır. Isırgan otuna dokunduğunuzda elinizin acıma sebebi ürettiği formik asittir. Zayıf bir asit olmasına rağmen bitki bu şekilde kendini düşmanlarına karşı koruyabilmektedir.

Formik asit formülü HCOOH’dır. Sıvı halde bulunan zayıf bir asittir. Ham derinin işlenmesinde, elektrolizle kaplamada, doğal kauçuğun işlenmesinde ve dezenfektan olarak kullanılır.

Tek karbonlu karboksilik asit.Formik asittir.Alkil grup içermediğinden en basit karboksilik asit özelliği taşır

Sıvı halde bulunan doğal bir asittir.

Dezenfekte olarak kullanılır