Karma Sanatlar nedir?

Karma Sanatlar nedir?

Karma Sanatlar hakkında kısa bilgi veriniz?

Karma sanatlara ritmik sanatlar da deilmektedir. Karma sanatlar ; hem görsel hemde işitsel olarak icra edilen sanatlara denir. Dans bir sanatken fonotik bir sanat olarak müzik olmadan icra edilmesi düşünülemez. Bu sebeple iki sanatta bir arada kullanılır. Yani hem işitsel hem de görsel olarak iki sanatta beraber icra edilir. Bale müzik ve dans olmadan, tiyatro drama olmadan düşünülemez. Opera, oğeret ve sinema da karma sanatlara örnektir.