Kavimler Göçü sonuçları nelerdir?

Tarihte Kavimler Göçünün sonuçları nelerdir? Yaşanan gelişmeleri kısaca açıklayınız?

Tarihte roma imparatoru ikiye ayrılınca kavimler göçü yaşanmıştır. Vizigotlar ostorogotlar birbirini iterek yerleşim yerlerini değiştirmişlerdir. Kavimler göçü ile ilk çağ sona ermiş orta çağ başlamıştır.

Roma imparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Türkler ve Türk kültürü hızlıca yayılmıştır. Yeniçağ kapanıp ortaçağ açılmıştır.

Avrupanin nüfusu arttı Roma Bizans ve batı Roma olarak ikiye ayrıldı

Kavimler Göçü: Asya Hun Devleti nin yıkılmasından sonra Çin egemenliğine girmek istemeyen hunlar Balamir önderliğinde Avrupa ya doğru ilerlediler. Bu ilerleme sonucu önlerine çıkan kavimleri Avrupa içlerine doğru göçe zorladılar. Buna kavimler göçü denir.

Sonuçları:

 • 1. Roma imparatorluğu doğu-batı diye 2 ya ayrıldı. Batı roma yıkıldı.
  2.Avrupaya gelen kavim şefleri merkezi krallıkların gücünü zayıflattı ve derebeylik güç kazandı.
  3.katolik kilisesi güçlendi ve dogmatik düşünce sistemi güç kazandı.
 • 4. Avrupanın etnik yapısı değişti ve Avrupa devletlerinin temeli atıldı.
 • 5. 5. Balamir tarafından Avrupa Hum Devleti kuruldu.
 • Kavimler Göçünün sonuçları:
  -Roma İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır (395).
  -Batı Roma İmparatorluğu 476 da yıkılmış ve toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur.
  -Avrupa’nın etnik yapısı değişerek yeni milletler ortaya çıkmıştır.
  -Türkler, Avrupa’da bir Hun Devleti kurmuşlardır.

 • Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.
 • İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
 • Avrupa’da kilise önem kazanmış, Skolastik düşünce egemen olmuştur.
 • Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır
 • türkler yayılmış Roma imparatorluğu ikiye ayrılmıştır doğu batı olarak .

  ">

  KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI NELERDİR ?

 • İlk çağ sona ermiş orta çağ başlamıştır.
 • Avrupa 100 yıla yakın bir süre kargaşa yaşamıştır.
 • Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 • Bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atılmıştır.
 • Feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.
 • - Hıristiyanlık yayılmıştır.
 • Dogmatik (skolastik) düşünce doğmuştur.
 • Avrupa’ya yerleşen Türkler yeni devletler kurmuşlardır.
 • Orta Çağ Avrupasında kilise, papalık ve skolastik düşünce güç kazanmaya başlamıştır. @Mecazi_bey
 • İlk çağ sona ermiş orta çağ başlamıştır

  Roma doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır.

  Avrupanın etnik yapısı değişti.

  Kilise önem kazandı