Kavuştak nedir? Kavuştak ne demektir?

Kavuştak nedir? Kavuştak ne demektir? Kavuştak neye denir? Kavuştak ne anlama gelir?

8 Beğeni

Kavuştak, geçmişte ve günümüzde söylenen şarkıların ve türkülerin nakarat kısımlarına yani tekrar edilen kısımlarına verilen isimdir. Eski bir eserin türkü ya da şarkı olduğunu anlamak için kavuştak bölümüne bakılır. Bu bölüm yoksa o eser türkü ya da şarkı olamaz. Önceden daha çok halk türkülerinde her haneden sonra yani her mısradan sonra kullanılırdı.

@Alshain

8 Beğeni

Kavuştakın kelime anlama yinelemedir. Yani asıl görevi nakarattır. Türküler de ve şarkılarda tekrar edilen ikişer üçer ve dörder mısralık tekrar eden bölüm anlamına gelir.

4 Beğeni

Kavuştak kelimesinin anlamı yenilemedir. Şarkılarını nakarat kısımları kavuştak olarak bilinir.

Kavuştaklar dört bentlik dizlerini üzerine oluşturulur

@Alshain

4 Beğeni

Şarkıların nakarat kısımlarının tekrar edilmesine deniliyor kavustak anlamı bu şekilde.

3 Beğeni

Kavuştak kısaca şarkılarda türkülerde bulunan nakaratların yinelemesi tekrarlanması anlamı taşır.

3 Beğeni

Kavuştak için kısaca şarkı veya türkülerde nakarat kısımları için yineleme anlamında kullanılan bir kelimedir.

2 Beğeni

Bu konu 7 olan en fazla yanıt limitini aştığı için otomatik olarak kapatıldı.