Kekemelikten tamamen kurtulmak mümkün mü?

Çağımızın büyük sorunu haline gelen konuşma bozukluğunun bir parçası kekemeliktir. Sizce bundan tamamen kurtulmak mümkün müdür?