Kemalizm nedir?

Kemalizm nedir? İlk kez kim tarafından, nerede açıklanmıştır?

Atatürkçü Düşünce Sistemine dayanan görüş sistemidir.1919 1920 yıllarından beri süregelmiş ve kabul görmüş bir yaklaşımdır.Atatürkseverlerin saygı duyduğu,öbürlerinin çok da naptığı umrumda olmadığı düşünce sistemidir. #MKA

Kemalizmin bir diğer adı ise Atatürkçülüktür. Türk milliyetçiliği üzerine kurulmuş ideolojidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini benimsediği ve inkilaplarına uyanlara denilmektedir.

Atatürk ün ilke ve inkılaplarını devam ettirmeye yönelik aklı savunan bir sistemdir.

Kemalizm ; Mustafa Kemal Atatürk isminden gelmektedir. Onun düşüncelerini , fikirlerini benimseyen ve o yolda giden insanların kabul etmiş olduğu bir nevi akım. O kişilere de Kemalist denir. Atatürk’ün düşüncesini yaptığı inkilaplari benimseyerek bu yolda onun gibi giderler.

Kemalizm genellikle Atatürkçü olanlara denir ve Atatürk hayranlarına Atatürk ile gelen öneri ve bilgi yolunda ilerleyen kişilere kemalizm denir yani Mustafa Kemal Atatürk’ten gelmektedir kemalizm kelimesi.

Atatürkçü düşünceye Kemalizm denir genel amaçları Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını yaşatmaktır

Kemalizm, ciddi anlamda Atatürk’ü çok seven ve izinden giden insanlara denen bir lakaptır.

Kemalizm Atatürkçülüktür. Normal bir görüştür aslında. Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini sevmek ve benimsemek manasına gelir. O yolda ilerlemek manasına gelir. Ancak günümüzde Kemalizm kötü bir hal almıştır. Abartıya ve aşırılılığa kaçmıştır.

Kemalizm;
Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir yapısını ve öngörülerini ve devletin işleyiş biçiminde Atatürk’ün sunduğu devlet yapısını benimseme ve yaşam tarzı olarak kabullenme durumudur. Toplum kendinde gecmiş tarihe ve büyük lidere duyulan saygı ve sevgi bütünlüğü de dahil olmak üzere Kemalist olmak için birçok sebep barındırmaktadır.

türk cumhuriyeti adına temellenmiş ideolojisidir ilk Fransızlar kullandı diye biliyorum

Atatürk ün geliştirip savunduğu düşüncelerin ideolojisine Kemalizm denir.

Atatürkü seven Atatürkçü düşünceyi destekleyen siyasi görüştür.

Mutafa Kemal ATATÜRK’ÜN ilkerlerini benimsemiş topluluğa kemalizim topluluğu denir