Kemiozmotik Hipotez nedir?

Kemiozmotik Hipotez nedir? Neyi açıklamak için ortaya atılmıştır?

hipotez tanı demektir keiozmotik hipotez de ozmo tanısı demektir. ciddi bir konudur.

Atp sentezi için mitokondri ve kloroplastın görevli olduğunu kanıtlayan bir hipotezdir

Kemiozmotik hipotez Peter Mitchell tarafından ortaya konan ATP sentezini devam ettirmek için proton (+ yük) itici kuvvetin etkili olduğunu ileri süren bir çalışmadır.Yani bu çalışma kloroplast ve mitokondrideki ATP sentezinin sistemini çalışmasını açıklar.

1960 yılında bilim adamı Peter Mitchell tarafından öne atılan kemiozmotik hipotez oksidatif fosforilasyon ile ATP üretimini açıklamaktadır. Biyoloji kaynaklarında Kemiozmozis hipotezi olarak bahsedilir.
Elektron taşıma sistemiyle yapılmış olan elektron nakliyle açığa çıkarılan serbest enerjinin ATP üretiminde kullanıldığını açıklayarak “Zar yüzeylerinin arasındaki proton derişim farkı ATP sentezini sağlar” şeklindeki hipoteze dayanır.

Kemiozmotik Hipotez, Peter Mitchell tarafından 1960 yılında Atp sentezini devam ettirmek için proton itiş kuvvetinin, mitokondri ve kloroplastın etkili olduğunu savunan bir hipotezdir.

Kemiozmotik Hipotez
Oksijenli solunumda ets elemanlarının görevleri ile ATP üretmesine verilen isimdir , şu şekilde gerçekleşir;

  • ETS elemanları ökaryotlarda mitokondrinin iç zarında yer alır. Prokaryotlarda ise hücre zarına yerleşmiştir. Kristada binlerce ETS bulunur. ETS elemanları, glikoliz ve krebs döngüsünde oluşan yüksek enerjili elektronları alır ve oksijene taşır.
  • Elektronların ETS'de taşınması, bir dizi _indirgenme - yükseltgenme_ tepkimeleri sonucu oluşur. Elektronlar ETS boyunca oksijene doğru taşınırken, ortaya enerji çıkar.
  • Ortaya çıkan bu enerji ATP sentezi için kullanılır.
    Elektron alan oksijenler de suyu oluşturur.

  • Elektronların taşınması sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı ısıya dönüşürken bir kısmı da protonların matriksten ets elemanları aracılığıyla mitokondrinin iç ve dış zarları arasındaki boşluğa pompalanmasında kullanılır.
  • Sonuç olarak; özetle bu aşamalar kemiozmotik hipotezi denir.

    ">