Kerteriz nedir?

Kerteriz nedir? Kerteriz almak ne demektir? Nerede kullanılır?

Kerteriz, herhangi bir cismin yönü ile esas alınan yön arasındaki açıya denilmektedir. Diğer bir ifade ile, esas alınan yön denilen şey bir kişinin yüzünün dönük olduğu yöndür. Bir cismin yönü ise bir teknenin yönü olmasıdır. Bu aradaki açıya denilmektedir. Kerteriz almak ise, denizcilikte genelde deniz uzerinde bir noktayi, mesela kıyı referans alınarak, insan gözüyle belirleyebilmek ve yeniden bulabilmek icin kullanılan bir terimdir.

">