Kesin hüküm nedir?

Kesin hüküm nedir? Kesin hüküm kaça ayrılır? Kesin hükmün etkisi nedir?

1 Beğeni

Kesin hüküm ikiye ayrılır. Birincisi Şekli anlamda kesin hüküm bu hükümlerde verilen karar ile ilgili olarak artık normal kanun yollarına(Temyiz,karar düzeltme…vb) başvurulamaz. İkincisi ise Maddi anlamda kesin hükümdür bu hükümlerde ise hükme karşı yasa yolların tükenmesi ve tarafların arasındaki hukuki ilişkinin bir daha dava konusu yapılmaması şeklinde karara bağlanmasına denir.

Bir hukuki uyuşmazlığı kesin olarak çözen son karardır. Her hangi bir şekil veya maddi anlamda olabilir. Hukuken verilen uyuşmazlığı hak adalet içinde ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır.

1 Beğeni

Kesin hüküm kanun yoluna giderek veya gitmeyerek kesinleşmiş nihai karar demektir. Nihai karar davanın esası hakkında verilen hükümdür. Bu hüküm, kanunu yolu açıksa kanun yoluna götürülerek kesinleşebilir. Kanun yolu kapalıysa verildiği anda kesin olur.

3 Beğeni