Kesir ölçek nedir? Nerelerde kullanılır?

Kesir ölçek nedir? Nerelerde kullanılır? Özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Haritadaki küçültme oranının bayağı kesirle ifade edilmesidir. Kesir ölçekte pay daima 1’dir. Payda küçüldükçe ölçek büyür, payda büyüdükçe ölçek küçülür. Kesir ölçeklerde, birim cm olarak alınır. Örneğin: 1/500.000 ölçekli haritadaki 1 cm uzunluk gerçekte 500.000 cm küçültülmüştür. 500.000 cm = 5 km olduğuna göre bu haritadaki 1 cm ile gösterilen uzunluk gerçekte 5 km’ye eşittir.

Kesir ölçek de harita, plan gibi altlıklatda kullanılan ölçeklendirme birimlerinden biridir. Pay harita üzerindeki uzunluğu payda gerçekde olan uzunluğu göstermektedir.

Haritalarda kullanılan ölçeklendirme yöntemlerinden bir tanesidir. Burada önemli olan husus ölçeğin hep basit kesir olduğu ve bu kesrin payınında hep bir sayısı olduğudur. Payda ile ölçek arasında ters orantı bulunmaktadır. Paydası büyük olan küçük ölçekli, paydası küçük olan büyük ölçeklidir. Paydası küçük ölçekli haritalar daha detaylı ve net bilgi sağlarlar. Coğrafya dersinin en temel konularından bir tanesidir.

Kesir ölçek çok büyük sayıları yazmak için kullanılır. Genellikle haritalarda kullanılan bir sayı biçimidir.

Genellikle harita plan gibi şeylerde kullanılan ölçeklendirme birimidir . Payda arttıkça detaylar azalır ve daha büyük alan gösterilir

GENELLİKLE COĞRAFYA DERSLERİNDE HARİTA KÜÇÜLTME VEYA BÜYÜLTME ORANLARINA DENİR

Harita yapılırken ilk iş haritası yapılacak bölgenin gerçeğe göre ne oranda küçültüleceğine karar vermektir. Bu iş için belirlenen orana ölçek denir. Özetle harita üzerindeki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki oran haritanın ölçeğidir.:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

Haritada ki ölçeğin normal ölçeklere göre ne kadar fazla ve yüksek olduğunu göstermek için kullanılan ölçektir.