Kimbanguizm, nasıl bir inanca sahiptir? Özellikleri nelerdir?

Kimbanguizm, nasıl bir inanca sahiptir? Özellikleri nelerdir?

Kimbanguculuk: Hristiyānlıktan kaynak bulan ve s9mürge halkl1rın s8yasetle dini birleştir3rek inis8yatifi yen8den ele alma girişimi olar1kta değerl3ndirile bilinen Mes8hi bir d8ni akımdır.

Kimbanguculuk da denen bir mezhep olan Zaireli Simon Kimbangu (S.Kimbangu 1889 Nkamba (günümüzde Mbunza-Ngungu) ’ da doğdu. 1951 ’ de Elisabethville ( günümüzde Lubumbashi) ’ de öldü) tarafından Zaire ’ de (Kongo) kuruldu. Kimbanguizm “İsa ’ nın Yeryüzü Kilisesi” demektir. Bu mezhep Hristiyanlık ’ tan ayrılan ve sömürge halkların siyasetle dini birleştiren lokal dişleriyle karışan “inisiyatifi yeniden ele alma girişimi” olarakta değerlendirilebilinen Mesihi bir dini akım olarak kabul edilir.

Kimbangu; din olarak kendini Kitabı Mukaddes ’ te yer alan büyük peygamberlerin izleyicisi ilan etti. Belçika sömürge yönetimince de atıldığı hapishanede ölünce, İsa ile aynı acıları çekenbir bir din şehidi mertebesine yükseltildi halkınca. Bu olay, beyaz düzenin yıkılıp zengin ve adil bir devletin kurulacağı vaadi ile beraber siyasi bir boyut kazandı. Büyük bir güç kazanan bu dini ve siyasi hareket, bağımsızlıktan sonra kendi adlarına bir Kilise kurdu. 1969 ’ da Kiliseler Konseyi ’ nde temsil edilen Kimbanguculuk, Zaire’de 3 milyon kişinin mezhebidir.

Zaire’li Simon Kimbangu tarafından kurulan, hristiyanlıktan kaynak alarak ortaya çıkan bir tür dindir. İsa’nın Yeryüzü Kilisesi olarak bilinirler.