Kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeler nelerdir?

Kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeler nelerdir? Kısaca bilgi veriniz.

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeler şunlardır.

 • Beherglas. Ağız kısmı oluklu maddeleri ısıtmak ve karıştırmak için gerekli.
 • 2. Dereceli silindir kap. Sıvı maddelerini hassas ölçmek için kullanılan kap.
 • 3. Erlenmayer. Alt kısmı düz huni şeklinde çözelti hazırlamaya yardımcı bir kap.
 • 4. Deney tüpü. Bir tarafı kapalı diğer tarafı açık ince ve uzun cam bir kaptır.
 • 5. Pipet boru ( cam yada plastik ). Milimetrik hesaplar için çok hassas bir alettir.
 • 6. Cam yada plastik balon. 2 yada 3 ağzı olan kap maddelerin ayrışması için sıvı ve gaz gibi maddeler içindir.
 • 7. Büret. Musluklu dereceli bir kaptır.
 • 8. Soğutucu. Tepkime esnasında maddenin uzaklaşmasını, akıp girmesini ve uçmasını önlemek için kullanılır.
 • 9. Termometre. Sıcaklık ölçümü için önemli bir malzemedir.
 • 10. Ayırma hunisi. Bir biri ile karışmayan sıvıların ayrıştırılması için kullanılan bir alettir.
 • 11. Balon joje. Kapaklı ince boyun kısmı olan hassas ölçüm yapabilmek için kullanılan bir gereçtir
 • Gözlük, önlük, eldiven, gaz tüpü, beherglas, cam tüpler, kimyasal maddeler (cıva, hidrojen, oksijen gibi) maddeler kullanılır.

  beyaz önlük, hassas terazi, spatür, pastör pipeti, damlalık, kahverengi cam şişe, cam saati, eldiven, gözlük, su banyosu, çeker ocak, saf su, saf su cihazı, piset, beher, mezür, balon joje, tıpa, büret, spor, erlen, süzgeç kağıdı, huni, kelebek, etüv, kül fırını, deney tüpü, santrifüj tüpü, Santrifüj, baget, puar, termometre, tüplük, damıtma balonu, Bunsen beki ve kimyasal maddeler [örnek: metil alkol (CH3OH), nişasta, hidroklorik asit (HCI), Sodyum hidroksit (NaOH), fenoftalin,ispirto (C2H5OH), yağ, Sodyum Klorür (NaCI), asedik asit (CH3COOH), Potasyum Permanganat (KMnO4), etel, Sülfürik asit (H2SO4), Nitrik asit (HNO3)]

  Sanırım en önemli malzeme olan beherglas malzemeleri ısıtmak ve karıştırmak için kullanılır. Erlenmayer ise çözelti hazırlamaya yardımcı oluyor. Dereceli silindir kap hassas sıvı maddeler ölçmek için kullanılan kaptır. Deney tüpü, bir tarafı kapalı bir tarafı açık ince uzun bir kaptır. Pipet boru, milimetrik hesaplar için çok hassas bir kaptır. Büret, musluklu dereceli bir kaptır. Termometre sıcaklık ölçümü için kullanılan malzemedir. Cam ya da plastik balon, 2 ya da 3 ağzı olan maddelerin ayrışması için sıvı gaz gibi maddeler içindir. Soğutucu, tepkime esnasına maddenin akıp gitmesini önlemek için kullanılır. Ayırma hunisi, birbiri ile karışmayan sıvıların ayrıştırılması için kullanılır. Balon joje, kapaklı ince boyun kısmı olan hassas ölçüm için kullanılar malzemedir. Bunların dışında beyaz önlük, hassas terazi gibi malzemeleri de unutmamak gerek.

  Kimya laboratuvarlarında; mikroskop, etüv, pasteur (pastör) fırını, lamlar, lameller, pipetler, agar agarlar, büret, cam tüpler, plastik bardaklar, plastik ve cam kaplar, ispirto ocağı, ısı dereceleri, termometreler, basınçlı kaplar, basınç ölçerler, kimyasal maddeler (asit, baz ve benzeri maddeler), turnusol kağıtları, pH ve pOH ölçerler bulunmaktadır.

  Kimya laboratuvarında genelde bulunan malzemeler : erlanmeyer, dereceli silindir, beherglass, pipet , balon joje, deney tüpü, ispirto ocağı, manometre …

  Öncelikle selamlar kimya mühendisi olarak birçok alanda çalıştım.
  genelde laboratuvar malzemeleri ve cihazları oldukça fazladır.
  Bu konuda daha önceden laboratuvar cihazları aldığımız firmalar mevcuttur.

  Kimya laboratuvarlarında kullanılan malzemeler şu şekildedir;
  Beherglas: Çözelti karıştırmak, maddelerin karıştırılması, aktarılması için kullanılan silindirli bir cam maddesidir.
  Erlenmayer: Dibi düz, koni biçiminde cam malzemelerdir.
  Dereceli silindir: Üzerinde mililitre cinsinden bölümler bulunan cam kaplardır.
  Pipet: labarotuvarlarda dereceli olarak en çok 1 ml, 5 ml, 10 ml’lik pipetle kullanılır.
  Deney Tüpü
  Cam Balon
  Buret
  Ayırma Hunisi
  Balon Jole
  Soğutucu
  Termometre kullanılan malzemelerdir.


  Beherglas: Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması ve aktarılması, kristallendirme gibi birçok işlemde kullanılan silindirik biçimli cam malzemedir.
  Erlenmayer: Dibi düz ve konu biçimli cam malzemedir. Analitik kimya laboratuvarında titrasyon işlemi için kullanılır.
  Dereceli Silindir(Mezür): Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılan, ml bölmeli cam kaplardır.
  Pipet: Çok hassas ve az miktardaki sıvı hacimlerinin ölçümünde, sıvıların kaplar arası aktarımında kullanılan cam malzemedir.
  Deney Tüpü: Silindirik, küçük çaplı cam malzemelerdir.
  Cam Balon: İçinde bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği, çözelti hazırlamada, ısıtma ve kaynatma işlemlerinde ve geri soğutucuya takılarak çeşitli deney düzeneklerinin hazırlanmasında kullanılan cam malzemelerdir. İki veya üç ağızlı olanları da vardır.
  Balon Joje: Çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan cam malzemelerdir.

  Deney tüpü ,pipet boru

  Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeler şunlardır.

  Beherglas. Ağız kısmı oluklu maddeleri ısıtmak ve karıştırmak için gerekli.
  Dereceli silindir kap. Sıvı maddelerini hassas ölçmek için kullanılan kap.
  Erlenmayer. Alt kısmı düz huni şeklinde çözelti hazırlamaya yardımcı bir kap.
  Deney tüpü. Bir tarafı kapalı diğer tarafı açık ince ve uzun cam bir kaptır.
  Pipet boru ( cam yada plastik ). Milimetrik hesaplar için çok hassas bir alettir.
  Cam yada plastik balon. 2 yada 3 ağzı olan kap maddelerin ayrışması için sıvı ve gaz gibi maddeler içindir.
  Büret. Musluklu dereceli bir kaptır.
  Soğutucu. Tepkime esnasında maddenin uzaklaşmasını, akıp girmesini ve uçmasını önlemek için kullanılır.
  Termometre. Sıcaklık ölçümü için önemli bir malzemedir.
  Ayırma hunisi. Bir biri ile karışmayan sıvıların ayrıştırılması için kullanılan bir alettir.
  Balon joje. Kapaklı ince boyun kısmı olan hassas ölçüm yapabilmek için kullanılan bir gereçtir
  Bu kadardır.

  Öncelikle deney yapmadan önce güvenliğimizi sağlamamız gereklidir.Beyaz önlük,gözlük,eldiven vb. kullanarak yapılan deneyden zarar görmeyi en aza indirmemizi sağlar. Yapılan deneye göre beherglas,deney tüpleri,pipet borular ve termometre gibi birçok deney malzemesi kullanılabilir.

  Kimya laboratuvarında kullanılan en temel malzeme beherglastır. Beherglas sayesinde istenilen miktarda malzemeyi karıştırıp deney yapabiliriz.

  beher, erlen, tüp, santifrüj, kroze, pipet, balon joje, büret, termometre, ayırma hunisi temel mallzemeler arasında sayılabilir.

  Kimya laboratuvarlarında yapılan deneyler yeni icatların ortaya çıkmasını sağlar. Deneylerde kullanılan malzemelerin özelliklerini ve hangi maddeleri hangi malzemelerle kullanmak gerektiğini bilmek sağlıklı deneyler yapmak için önemlidir.

  Beherglas
  Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtmave kristallendirme gibi birçok işlemde kullanılan silindirik biçimli cam malzemelerdir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı temper camdan üretilmiştir. Ayrıca ağız kısmı sıvının kolayca akması için olukludur.
  Erlenmayer
  Dibi düz, koni biçimli cam malzemedir. Özellikle analitik kimya laboratuvarlarında titrasyon işlemlerinde kullanılır. Çözelti hazırlamak, saklamak, kristalizasyon ve birçok işlem için kullanılmaktadır.

  Dereceli Silinir (Mezür)
  Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılan, üzerinde mililitre (mL) cinsinden bölmeler bulunan cam kaplardır. Genel olarak 50-1000 mL arası sıvıların hacmini ölçer. Temel kimya ve analitik kimya laboratuvarı derslerinde saf su ya da tampon çözelti gibi sıvı maddelerin ölçülerek kullanılmasını sağlayan cam malzemedir. Mezür hassas sıvı ölçümlerinde kullanılır.
  Pipet
  Çok hassas ve az miktardaki sıvı hacimlerinin ölçümünde, sıvı maddeleri istenilen ölçüde bir kaptan diğer kaba aktarmada kullanılan cam malzemelerdir. Laboratuvarda dereceli olarak en çok 1 mL, 5 mL, 10mL’lik pipetler kullanılır.

  Deney Tüpü
  İnce ve uzun, bir tarafı kapalı bir tarafı açık, içine kimyasalların konulduğu 100 °C sıcaklığa dayanabilen deney aracıdır. Maddelerin birbirleriyle etkileşimini gözlemlemek amacıyla kullanılan silindirik biçimli, küçük çaplı cam malzemelerdir.

  Cam Balon
  İçinde bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği, çözelti hazırlamada, ısıtma ve kaynatma işlemlerinde ve geri soğutucuya takılarak çeşitli deney düzeneklerinin hazırlanmasında kullanılan cam malzemelerdir. İki veya üç ağızlı olanları da vardır.

  Balon Joje
  Çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan cam malzemelerdir. 25, 50,100, 250, 500 ve 1000 mL hacimƖi balon jojeler vardır. Titrasyon işlemlerinde ayarlı çözelti hazırlamak ve saklamak için kullanılır. Balon jojelerin şilifleri (kapak) vardır ve ince boyun kısımlarında kabın ölçü çizgisi netolarak belirtilmiştir. Balon joje ile sıvı hacimƖeri hassas olarak ölçülür. Dikkat edilmesi gereken şey, balon joje içine konulan sıvının sıcaklığının balon joje üzerinde belirtilen sıcaklıkta olması gerektiğidir. Bu sıcaklık genellikle 20 °C’dir.

  Büret
  Titrasyon işlemƖerinde ve belli hacimde sıvı alınmasında kullanılanaltı musluklu, genellikle 25-50-100 mL hacimƖi, üzeri çizgilerle derecelendirilmiş boru şeklindeki cam malzemedir. Büretlerin hem otomatik hem de manuel olanları vardır. Titrasyon işlemƖerinde sıvı hacimƖerini ölçmede kullanılır.

  Ayırma Hunisi
  Sıvı-sıvı heterojen karışımların kontrollü bir şekilde ayrılmasını sağlayan cam malzemelerdir. Birbiri ile karışmayan sıvıları ayırmada ve ekstraksiyon (çekme) işlemlerinde kullanılır.

  Termometre
  Reaksiyon ortamının sıcaklığını ölçmede kullanılan cam araçlara denir. Ölçülen sıcaklığın birimi derecedir. Termometreleri, maddelerin sıcaklık derecelerini sayı ile ölçen araçlar olarak da tanımlayabiliriz.
  Soğutucu
  Tepkime ortamının ısıtılmasında balon üzerine takılan, ısıtmayla buharlaşan çözücünün geri kazanılmasını sağlayan soğutuculu cam malzemedir. Isıtma işlemine başlamadan önce soğutucudan soğutma suyu geçirilmelidir böylelikle kaynama devam ederken çözücünün de buharlaşması engellenmiş olur. Soğutucular, maddeleri gaz fazından sıvı fazına dönüştürür.

  Güvenlik malzemeleri eldiven, gözlük, önlüktür. Ayrıca deneyler için de deney tüpü, alaşımlar, gaz tüpü, beher gibi malzemeler kullanılır.

  Kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeler Gözlük, önlük, eldiven,beherglas, cam tüpler, pipet ve kimyasal maddeler kullanılır.

  erlen, mezür, beher, önlük, tüplük, cam tüp, cam baget, maske, eldiven.