Kinaye Ne Anlama Gelir?

Kinaye ne anlama gelir? İnsanlar kinayeyi niçin kullanırlar? Kinayenin alay anlamı var mı?

Kinaye asıl söylemek isteneni ima yoluyla mecaz kullanarak belirtmektir.

Kinaye yani değinmece, benzetme amacı güdülmeden hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanılmasıdır. Ama asıl kastedilen mecaz anlamdır. Karşıdaki kişiyi kırmadan, hafif iğneleyici konuşmalara denir.

Şahsi olarak hiç tercih etmeyi sevmediğim kinaye sanatı edebiyatta alttan mesaj verme , ima etme anlamında kullanılır. Genelde kırıcı olmayan ifadeler tercih edilir. Kırıcı ifadeler kullanılırsa hicive girer.

Kinaye, bir insanın anlatmak istediğini açık şekilde ifade etmeden; dolaylı yollardan ilerleyerek iletmesidir. Gerçek anlamının yanında mecazi anlamını da taşımaktadır kinayeli sözler. Alaya alma da vardır içerisinde ama açıkça belli etmez kendisini.

Edibi eserlerde sözü kapalı bir şekilde anlatma sanatına kinaye denir, gerçek anlam vurgulanır gibi anlaşılsa da altında tatlı bir iğneleme vardır sözde.

Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanmaktır. Örneğin; Cep delik, cepken delik Kol delik, mintan delik

Dolaylı olarak anlatilma anlamına gelir. Anlatılmak istenen şeyi direk değilde farklı örnek ve oluşumlar ile anlatma metoduna denen isimdir. Güncel hayatta çok kullanılır.

Bir anlatımı dolaylı yoldan mecazi şekilde ifade etmeye kinaye denir. Güncel hayatımızda kinayeli sözleri çok sık kullanırız.