Kısa Devre ne demektir?

Kısa Devre ne demektir? Nasıl meydana gelir sebepleri nelerdir?

Elektrik enerjisinin kaynaktan çıkıp alıcı ya da dirençten geçtikten sonra dönüş hattına dönmeyip,toprağa akması bir diğer adıyla şase yapmasıdır.Sebepleri enerjinin izlediği kabloda kırık,çatlak veya gövdeye temas eden izole olmayan bir iletkenin olmasıdır.

Elektriğe bağlı elektrik kablolarında + (artı) ve - (eksi) uçların birbirine tema etmesi sonucu oluşan elektrik atlaması ve patlamasının. Sonuç olarak sigortayı attırır. Bu olaya kısa devre adı vedilmektedir.

Elektrik enerjisinin şase yaparak cereyan çarpışması A kısa devre denir. Elektrik devre dışı kalır. Kablolar kopar.

Bir akımın normal gitmesi gereken yerden saparak çok düşük bir elektrik iletkeni üzerinden devresini tamamlamasına denir.

Kısa devre en basit anlatımla elektrik devresindeki enerinin gitmesi gereken yoldan değilde bulduğu herhangi bir kısa yoldan devreyi tamamlamasıdır.

Kısa devre bir devrenin elemanlarının üzerinden geçmesi gereken akımın daha kısa ve az dirençli bir yol bulup bu yol üzerinden devreyi tamamlamasıdır.

kisa devre, basit ve kullanışlı olan bir devredir. Diğer profesyonel devreler basit devreler gibi değildir.

Kısa devre birçok şekilde meydana gelebilir bunlar ;

 • İki iletken birbirine temas eder ve akım çok yükselir. Bu durumda iletkenler aşırı ısınır ve yanar.
 • Elektrik devrelerinde tüketim yapan elemanlar kaldırıldığında yani dirençler kalıdırıldığında akım çok yükselir ve kısa devre olur.
 • Sistem toprakla temas ederse akım yükselir ve kısa devre olur.
 • Kabloların yalıtımı bozulmuşsa kısa devre olur.
 • adı üzerinde kısa bir şekilde güç uygulanması ve gücün yanlış yolda olmasına denir

  Elektrik devresinde, elektrik akımının aynı yere çıkan dirençsiz bir yolu tercih etmesi sonucu dirençten geçememesine kısa devre denir.

  aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı.

  İki farklı yapının aralarında oluşan dirençle meydana gelen elektrik akımıdır buna en basit örnek bir köşede pil karşıda ampul mir dikdörtgen içindedir ve ortadan yükseklik çizgisi geçer ve burada da bir akım başlar yani direnç ve elektrik akımı oluşması kısa devredir

  Sistemdeki arıza sonucu elektriğin gitmesi gereken yönden şaşıp yön değiştirmesidir.

  Bir devrede elektrik akımının yanlış yolda gitmesine kısa devre ismi verilmektedir.

  Direnç akıma karşı gösterilen zorluk olduğundan akım hareketi sırasında dirençsiz yolu tercih edecektir. Bu olaya kısa devre denir. Kısa devre olan elektrikli araçtan akım geçmediğinden çalışmaz.

  Elektrik akımının gitmesi gereken enerjiden düşük veya daha fazla giderse kısa devre yapar ve o devre çalışmaz

  Kısa devre, bir akımın normal yolundan saparak çok düşük bir elektrik empedansı üzerinden devreyi tamamlamasına verilen addır. Yani akımın kısa yoldan devreyi tamamlamasıdır.

  Kısa devrenin tanımının netleştirmek için su dolu bir baraj gölü düşünün… Normalde baraj su doluyken, setler ve baraj kapakları direnç gösterir. Kapaklar açıldığında da suyun kontrollü olarak geçmesine izin verilir. Su akması gerektiği gibi, kontrollü olarak akar yani… Şimdi bu kapaklarda veya setin bir yerinde bir delik açtığınızı düşünün. Su en kısa yolu tercih edecek ve oradan akmaya çalışacaktır. Bir süre sonra da basıncın etkisiyle seti ve kapakları parçalayarak tüm sistemi kullanılmaz hale getirecektir. Elektrik akımı da benzer mantıkla çalışır…

  Akım her zaman direnci az olan yolu tercih edecektir. Normalde akım devreyi tamamlarken birçok dirençle karşılaşır. Bu dirençler lambalar, devre elemanları vs… olabilir. Bu dirençler bir nevi akımı sınırlar. Akım kendine daha az dirençli bir yol bulduğunda oradan akmak isteyecektir.

  elektrik veya elektronik bir devrede bir yükün düşük olmasından kaynaklanır.