Kişiler hukukunda çekişmesiz yargı işleri nerlerdir?

Kişiler hukukunda çekişmesiz yargı işleri nerlerdir?

Çekişmesiz yargı işlerinde davacı veya davalı yoktur. İlgili kişiler vardır. Ortada taraflar arasında bir hukuki uyuşmazlık yoktur. Kural olarak hakim dosya üzerinden karar verir. Çekişmesiz yargı işlerine örnek olarak babalık davası, ismin değiştirilmesi davası verilebilir.