Kıyafetname nedir?

Kıyafetname nedir? Kıyafetnamenin özellikleri nelerdir? Bilgi verir misiniz?


Edebiyatta Kıyafetname; bir kişinin dış görünüşünden o kişinin karakteri ile ilgili bilgi vermeyi amaçlayan bir sanattır. Kıyafetname kişinin vücut organlarından yani dış görünüşünden kişisel özelliklerini, karakterlerini belirleyen eserlere kıyafetname denir. Edebiyatta buna örnek olacak bazı eserler vardır bunlardan ikisine bakmak gerekirse birincisi ;

  • Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780)'nın Marifetname adlı eseridir.
    İkincisi ise ;
  • Hamdullah Hamdi"nin ünlü "kıyafetname" adlı eseridir.