Kıyamet günü yaşanacaklar nelerdir?

kiyamet koptugunda neler cikacak ortaya kuran da gecen varliklar nedir?

Kıyamet günü yaşanacaklar nelerdir?

![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1595607156-793572-images-76.jpeg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1595607156-793572-images-76.jpeg)

Kıyamet; Dünyanın sonunun gelmesidir. İsrafil meleğinin sur‘a üflemesiyle kıyamet kopacaktır. Kur’an‘ı Kerim’de kıyamet gününde yaşanılacak olaylar şu şekilde anlatılmaktadır.

KUR’ÂN’A GÖRE KIYAMET
1- Kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir.

 • “Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: ‘Ona dair bilgi ancak Rabbimin katındadır. O’ndan başkası O’nun vaktini açıklayamaz. Kıyamet, gökler ve yer için çok büyük bir olaydır! Size ansızın geliverir.”A’râf Sûresi, 7/187
 • “İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: ‘Ona dair bilgi Allah katındadır.’ Sen nereden bileceksin? O çok yakındadır.” Ahzâb Sûresi, 33/63. 2- Kıyametin kopuşu çok dehşetli olacaktır.
 • “Ey İnsanlar! Rabbinizden korkun! Kıyamet Gününün zelzelesi pek büyük bir şeydir! Onu gördüğünüz an, her bir emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her bir hâmile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Hâlbuki onlar sarhoş değillerdir. Lâkin Allah’ın azabı şiddetlidir.”Hac Sûresi, 22/1,2. 3- Kıyametin kopuşu ile yeryüzü ve gökyüzü dağılacaktır.
 • “Size vaad olunan muhakkak gerçekleşecektir. Yıldızlar karardığında, gökler yarıldığında, dağlar dağıldığında, Peygamberler ümmetleri hakkında şahitlik etmeye çağırıldında; bu şahitlik hangi güne bırakıldı? Hüküm gününe. Hüküm gününün ne olduğunu bilir misin? Yazıklar olsun o günü yalanlayanlara!” Mürselât Sûresi, 77/7-15.
 • “Sur’a bir defa üfürüldüğünde, yeryüzü ve dağlar yerinden kaldırılır, birbirine defalarca çarpmakla darmadağın edilir. İşte o zaman olan olmuştur. Gök yarılmış, intizamından çıkmıştır."Hâkk Sûresi, 69/13-15. 4- Kıyamet gününde insan ancak Rabbine sığınır.
 • “Kıyamet günü ne zamanmış?” derler. Gözler kamaştığı, ay tutulduğu, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman. İşte o gün insan, “Kaçacak yer neresi?” der. Hayır; sığınılacak hiçbir yer yoktur. O gün varılacak yer, ancak Rabbinin huzurudur. Yaptığı ve yapmayıp geri bıraktığı her şey o gün insana bildirilir.”Kıyâmet Sûresi, 75/6-13 5- Kıyamet, Sur’un birinci defa üflenmesiyle kopar, her canlı dehşete kapılır.
 • “Sur’a üfürüldüğü gün, Allah’ın dilediklerinden başka göklerde ve yerde olan herkes dehşetle korkar. Hepsi de boyunlarını bükerek O’nun huzuruna gelirler."Neml Sûresi, 27/87 6- Sur’un ikinci defa üflenmesiyle her canlı ölür.
 • “Sur üfürülür. Ve Allah’ın dilediklerinden başka göklerde kim var, yerde kim varsa düşüp ölür.” Zümer Sûresi, 39/68. 7- Sur üçüncü kez üfürüldüğünde ise, bütün insanlar dirilir.
 • “Sonra bir daha sûr üfürülür. Ve onlar kabirlerinden kalkıp bakışırlar. Yer, Rabbinin nuruyla aydınlanır. Levh-i Mahfuz açılır. Peygamberler ve şahitler getirilir. Sonra aralarında hak ve adaletle hükmolunur. Haksızlığa uğratılmazlar."Zümer Sûresi, 39/68, 69.
 • “Ve sur üflenir. Onlar kabirlerinden kalkıp Rablerinin huzuruna koşarlar. ‘Eyvah bize!’ derler. ‘Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte Rahman’ın vaadi bu. Meğer Peygamberler doğru söylemişler.’ İşte tek bir sestir ki, hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler. O gün hiç kimseye haksızlık yapılmaz. Ancak işlediklerinizin karşılıklarını görürsünüz.” Yâsîn Sûresi, 36/51-54.
 • “Muhakkaktır ki, kıyamet günü mutlaka gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve Allah kabirde yatanları diriltecektir.” Hac Sûresi, 22/7.
 • Kıyamet, terim anlamı olarak kalkmak,ayaklanmak ve dirilmek anlamlarına gelir. Yeryüzünde herşeyin bir anda yok olması,ölmüş olanların ise yeniden dirilip kalkmasıdır.Kıyametin ne zaman kopacağını ALLAH tan başka kimse bilemez.

 • Kıyamet günü olacaklar nelerdir?
 • Kıyamet günü gökyüzü yarılıp yere sarkacak.
 • Dağlar yürütülerek pamuk gibi atılacak
 • Güneş batıdan doğacak ve o andan sonra dua ve ibadetler kabul olmayak.
 • Ay ve güneş birleşecek,insanlar kaçacak yer bulamayacak
 • Kıyamet anında peş peşe iki tane büyük bir sarsıntı olacak
 • Bebeklerini emziren anneler bebeklerini atıp kendi derdine düşecek
 • Gökyüzü yarılacak ve yıldızlar dökülecek
 • Herkes ana babasından ve evladından kaçacak
 • Daha sonra İsrafil adındaki melek sura üfleyecek ve kıyamet kopması gerçekleşek. Bunun gerçekleşmesi için ise yeryüzünde hiç iyi insan kalmaması gerekir.
 • Peygamber AS.bir hadisinde; " Kıyamet ancak kötü insanlar ve kafirler üzerine kopacaktır; buyuruyor.. ![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1595619910-759909-20200724-224453.png)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1595619910-759909-20200724-224453.png)
 • Kıyamet günü İsrafil sura üflediğinde dünyanın sonu gelecektir. Kuran’da kıyametin kopmasının çok şiddetli olacağı anlatılır. Yer yerinden oynayacak, dağlar yerle bir olacak ,o gün herkes kendi derdine düşecek kimse kimseyi tanımayacak diye rivayet ediliyor.