"Kızıl Cin" nedir?

“Kızıl Cin” nedir? Oluşma biçimi nasıldır? Ne zaman görülebilirler?

Kızıl cin, fırtına bulutlarının üst katmanlarında oluşan, fırtına bulutlarının alt katmanlarına normal yıldırımla birlikte yansıyabilen, kırmızımsı renkte ve çeşitli şekillerde gözlenen büyük ölçekli elektriksel deşarjdır. Nedeni henüz tam olarak aydınlatılamamış olmakla beraber, yerden 40-90 km yüksekte, atmosferin mezosfer katmanında aniden oluştukları belirtilmektedir.

">