Klasik Batı Edebiyatının özellikleri nelerdir?

Klasik Batı Edebiyatının özellikleri nelerdir? Klasik Batı Edebiyatının ilk örnekleri sayılabilecek eserler nelerdir?

Klasik batı edebiyatı, bilinen en eski kaynaklardan günümüze kadar ulusların nazım ve düz yazı tarzında ortaya koydukları ürünlerin tümüne denir. Batı edebiyatlarının temeli Yunan ve Latin edebiyatından gelmektedir. Yuınan edebiyatında;
Homeros - İlyada ve Odise destanları
Aiskhilos, Sophokles ve Euripides - trajedileriyle
Aristophanes - komedileriyle
Herodot - tarih eserleriyle
Eflatun ve Aristoteles - felsefe eserleriyle
kendinden sonrakileri etkilemiştir. Ve Yunan edebiyatı MÖ 2. yüzyılda bitmiştir. Latin edebiyatı ise Yunan edebiyatının bitişiyle başlar. Latin edebiyatından sonra ise Avrupa’da yaklaşık 100 yılı bulmuş bir karanlık dönem başlar. Bu dönemde kayda değer bir edebiyat çalışması görülmez ve bu karanlık dönem rönesans ile son bulur. Rönesana 13. yüzyılda Dante ile ortaya çıkar ve İtalyan dili, Dante sayesinde bir edebiyat dili haline gelir. Dante’nin bu önemli eserinin adı ise İlahi Komedyadır, bu eser Dante’nin öbür dünyaya yaptığı 7 günlük seyahati anlatır. İtyalyan edebiyatındaki büyük parlayıştan sonra 20. yüzyılın sonlarına doğru Fransız edebiyatı öne çıkar ve Avrupa edebiyatının merkezi haline gelir.

">

_Klasik Batı Edebiyatının özellikleri nelerdir?_

Batı Edebiyatı, Hint-Avrupa ailesinin dillerindeki edebiyatların tarihi, kültürleri eski zamanlardan günümüze Batı ile yakından ilişkili olan az sayıda başka dille birliktedir. Ne kadar farklı olursa olsun, Avrupa dilleri gibi Avrupa edebiyatları da ortak mirasın parçalarıdır. Yunanca, Latince, Germen, Baltık ve Slav, Kelt ve romantizm dilleri Hint-Avrupa ailesinin tüm üyeleridir. İbranice gibi Doğu Akdeniz‘in Fince ve Macarca ve Semitik dilleri Hint-Avrupa değildir. Bununla birlikte, bu dillerdeki Edebiyatlar, büyük Batı edebiyatlarıyla yakından ilişkilidir ve genellikle aralarında yer almaktadır. Ortak edebi miras esasen antik Yunan ve Roma’dan kaynaklanmaktadır. Hıristiyanlık tarafından korundu, dönüştürüldü ve yayıldı ve böylece Avrupa kıtasının, Batı Yarımkürenin ve Avrupalılar tarafından yerleşmiş diğer bölgelerin yerel dillerine aktarıldı. Bu güne kadar, bu yazı, onu dünyanın geri kalanının edebiyatlarından ayıran temel özelliklerinde bir birlik sergiliyor. Bu tür ortak özellikler burada ele alınmaktadır.