Kobi nedir? Özellikleri nelerdir?

Ekonomi terimi olan KOBİ ne demektir?Özellikleri nelerdir?

KOBİ açılımı Küçük, orta ve büyük işletmeler anlamına gelir. Yıllık 250 kişiden az işçi istihdam ederler.

KOBİ küçük veya büyük isletmelere verilen addır. Piyasalara mal ve hizmet üretirler. Piyasayla içli dişli olduklarından ekonomik dalgalanmalardanda en çok KOBİ’ler etkilenir.

KOBI bütün esnaflara,işletmeler,üreticilere ve fabrikalara verilen ad büyük, küçük ve orta işletmedir buna dahil.

KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir.
Özellikleri;
Düşük yatırım maliyetleri ile istihdam imkanı oluşturmak.
Teknolojik yeniliklere yatkın olmak
Az yatırımla çok üretim ve çeşitlilik sağlamak.
Yapısı nedeniyle ekonomik dalgalanmaları absorbe etmek ve daha az etkilenmek.
Talep değişikliği ve çeşitliliğine daha kolay uyum sağlarlar.
Bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlarlar.
Gelir dağılımındaki eşitsizliği minimuma indirirler.
Kişisel tasarrufları teşvik ederler ve hareketlendirirler.
Büyük işletmelerin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdırlar.
Demokratik toplumların ve liberal ekonomilerin ana sigortasıdırlar.
Politik ve sosyal sistemin istikrar unsurlarıdır.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kobi denir. Mikro, Küçük ve Orta ölçekli olarak 3’e ayrılırlar.

KOBİ açılım olarak Küçük, orta ve büyük işletmelerin isimlerine verilen genel isimdir. Piyasalarda hizmet ve mal üretirler ve bu üretilen ürünleri ekonomide aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayıp ülkemize katkı sağlama ve kendi ekonomik durumlarını ve yaşadığı çevreyi daha iyi bir hale dönüştürmek geliştirmek ve büyütmek amacıyla yapılan bir faaliyettir.

KOBİ ler ekonomiden en çok etkilenir. Açılımı Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelere verilen addır. Piyasalara mal ve hizmet üretirler yıllık 250 kişiden fazla istihdam sağlarlar.

Kobinin açılımı Küçük, Büyük, Orta işletmeler olarak açıklanır. İşletmelerin küçük büyük orta olmasını bildirir.