kobi nedir ?

Kobi nedir, kimleri kobi sınıfına dahil edebiliriz ?

Yıllık mali bilançosu 250 milyon TL’nin altında olan küçük ,mikro ve orta büyüklükte olarak isimlendirilen işletmelerdir.

Öncelikle kobiler 3’e ayrılır
1.Mikro Ölçekli KOBİ
Çalışan sayısı 10’dan az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 1 Milyon TL veya daha az

2.Küçük Ölçekli KOBİ
Çalışan sayısı 50’den az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 8 Milyon TL veya daha az

3.Orta Ölçekli KOBİ
Çalışan sayısı 250’den az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 40 Milyon TL veya daha az olan mali işletmelerdir

Kobi küçük, orta ve büyük işletmeler anlamına gelir. Çalışan sayıları ve gelirleri belli şekilde belirlenmiş işletmelerdir.

Kobi küçük işletmeler icin kullanılsa da orta ve büyük ölçekli işletmelere de kobi denebilir.

Kobi ülkemizde küçük veya orta büyüklükteki isletmelere verilen isimdir.