Kolektif bellek nedir?

Kolektif bellek nedir ? Neyi ifade etmektedir ?

Toplumsal hafıza anlamına gelmektedir.
Bireysel değil bireyleri gruplar arasında yaşadığı tecrübeleri ve toplumsal olayların onlarda bıraktığı etkiyi hatirlamalaridir.

Toplumsal hafıza yani bir nevi kültürü ifade eder diyebiliriz. Bunun anlamı geçmişte yaşamış ve şu an içinde bulunduğumuz toplumun izleri bireylerde mevcuttur. Bu hayvanlarda da görülür. Tipik hareketler yapmaları ve bazı şeyleri hiç görmeden bilmeleri gibi iç güdüsel hareketler örnek gösterilebilir.

İyi bir kitap örneği olarak da beyaz diş kitabını tavsiye etmeden duramayacağım. Tam olarak atalarının hislerini taşıyan yaşayan bir kurdun hikayesini anlatır.

Bireyin belleğinden daha çok toplumsal bellek ele alınır.Toplumun yaşadıkları,düşünce tarzı gibi şeyler ele alınır.

Kolektif bellekle ilgili iki farklı kavram birbiriyle yarışıyor; bunlardan biri toplumsal bir çerçeve içinde yer alan bireysel belleklerin bir potada toplanmasını, diğeri ise kendine özgü toplumsal bir olguyu ifade eder.