Konjonktör Dalgalanmaları nedir?

Konjonktör Dalgalanmaları nedir? Açıklayabilir misiniz?

●Konjonktür Dalgalanmaları●
Ekonominin gerçel üretim hacminde gözlenen söz konusu iniş ve çıkışlar konjonktür olarak adlandırılmaktadır. Konjonktür ekonomideki büyüme ve daralma dönemlerinin dönüşümlü olarak yaşanmasını ifade etmektedir.

İktisatçılar genellik olarak gayri safi milli hasılada yaklaşık olarak en az altı ay kadar süren azalma­ları daralma ya da durgunluk olarak adlandırır iken çok daha fazla uzun süreli ve de çok daha şiddetli daralma dönemlerini ise ifade etmek için bunalım ya da depresyon deyimlerini kullanmaktadırlar.

Bir ülkenin ekonomisinde gerçek üretimlerin hacminde ortaya çıkmış olan inişler ve çıkışların oluşturmuş olduğu görünüme, konjonktür dalgaları adı verilmektedir. Ekonomide konjonktür dönemi genellikle tepe, daralma, tip ve de genişleme olarak dört aşamadan oluşmaktadır. Günümüzde iktisatçılar bu dalgalanmaların daha çok sanayileşmiş ülkelerde meydana gelmekte olduğunu dile getirmektedirler.

Herhangi bir ülkenin ekonomisinde üretimlerin hacminde ortaya çıkmış olan yükselişlerin ve azalışların oluşturduğu görünüme konjonktür dalgaları denir. Ekonomide konjonktür genellikle tepe, daralma ,tip ve genişleme olarak dört aşamadan oluşmaktadır.

Bir ülkenin ekonomisinde reel üretimlerin hacminde ortaya çıkmış olan inişler ve çıkışların oluşturmuş olduğu görünüme , konjonktür dalgalanmaları denir.
Ekonomide konjonktür dönemi genel olarak tepe, daralma, tip ve de genişleme olarak toplamda dört aşamadan oluşmaktadır.
Bu dalgalanmalar: canlanma, buhran, yükselme ve durgunluk aşamalarından oluşmaktadır.
Yatırım, gelir, istihdam, üretim, para hacmi ve de tedavül hızı gibi bazı iktisadi göstergeler ile birlikte gecikmeler gösterip konjonktür dalgaları içinde bir yön değiştirecektir.