Konkordatonun tasdiki şartları nelerdir?

Konkordatonun tasdiki şartları nelerdir? Bilgi verir misiniz?