Köşe pahı nedir?

Köşe pahı nedir? Ne için kullanır? Kısaca açıklayınız.

bir yapı-dekorasyon terimidir. Çatıya serilen örtü tipi malzemelerin çatı-duvar birleşim noktalarında, duvar yüzeyine rahatlıkla döndürülebilmesi için oluşturulan pahlardır. Pah ise eğik olarak kesilmiş kenar demektir.``

Gizli dere içine ya da çatı üstüne serilen örtü tipi malzemelerin çatı kalkan duvar birleşim noktalarında, duvar yüzeyine rahatlıkla döndürülebilmesi için oluşturulan pahlardır.

Çatıların birleşim noktalarına veya çatı duvar birleşim noktalarına göre eğimli kesilmiş parçalardır.

Çatıya serilen örtü malzemelerin duvar yüzeyinde rahat dönmesini sağlayan kenarlıklardır.