Kübit türleri nelerdir?

Kübit türleri nelerdir?

Kübit, kuantum bilgisayarlarında kullanılan bilginin kodlandığı birimdir. Kuantum bilgisayarları, kuantum fiziğiyle çalışır. Kodlama yapısı klasik bilgisayarlardan farklıdır. Bir insanın yıllarca yapacağı bir işlemi saniye hızında gerçekleştirir. Kuantum mekaniğine uyan iki seviyeli ve çok seviyeli her hangi bir sistem kübit sayılabilir. İki seviyeli sistemler klasik bilgisayarda 0 ve 1 değeri verebileceğimiz durumlardan oluşur. Yani elektron spinleri ve atom çekirdeklerinin spin durumları iki seviyeli sitemlere örneklendirilebilir. Bu parçacıkların pozitif ve negatif hareket yönleri kübit sayılabildiği gibi varlık ve yoklukları da kübit sayılabilir. Bir iyonun temel enerji seviyesini 0 uyarılmış enerji durumlarından birini de 1 olarak alırsak diğer uyarılmış enerji durumlarını da engellersek veya hata düzeltme algoritmalarından yararlanırsak çok seviyeli bir sistemden kübit elde etmiş oluruz.
Bonus: Kübit aynı zamanda antik çağda kullanılan bir uzunluk birimidir. Orta parmağın ucundan dirseğe kadar olan uzunluk 1 kübit olarak adlandırılır. Mısır piramitleri yapımında bu uzunluk birimi kullanılmıştır.

Kuantum hesaplamada, bir kübit veya kuantum bit (bazen qbit, kuantum bilgisinin temel birimidir — iki durumlu bir cihazla fiziksel olarak gerçekleştirilen klasik ikili bitin kuantum sürümüdür. Bir kübit, iki durumlu (veya iki seviyeli) bir kuantum mekaniğinin özelliklerini gösteren en basit kuantum sistemlerinden biri olan kuantum mekanik sistem. Örnekler şunları içerir: iki seviyenin dönme ve aşağı dönme olarak alınabildiği elektronun dönüşü; veya tek bir fotonun polarizasyonu. iki durum dikey polarizasyon ve yatay polarizasyon olarak alınabilir.Klasik bir sistemde, bir miktar şu veya diğer durumda olmalıdır.Ancak, kuantum mekaniği, kübitin her iki durumun uyumlu bir üst üste binmesine izin verir. eşzamanlı olarak, kuantum mekaniği ve kuantum hesaplama için temel olan bir özellik.