Kul Nesimi kimdir?

Kul Nesimi kimdir? Edebî hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz?

Kul Nesimi, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşamış Bağdatlı Alevi-Bektaşi halk ozanı olarak tanınır.Edebiyatimizda önemli bir yere sahip olan nadir ozanlarimiz arasinda yer alır.Bektaşi terikatini eserleri ile temsil edip desteklemiştir.

Kul Nesimi Bektaşi Halk ozanlarımızdan biridir. Din konusunda çok iyi bilgisi olan tasavvuf konusunu ityi bilen, Sağlam bir eğitim almış Halk Ozanımızdır.

  • 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı Dönemi şairlerindendir.Hakkında az bilgi bulunmaktadır.Hece ve aruz ölçülerine dikkat eden şairimizin asıl adı Ali’dir.
  • Kul Nesimi bir 17.yüzyıl Osmanlı donemi şairidir.Alevi-Bektaşi bir halk ozanıdır.Edebiyatımız için çok önemli bir ozandır.İyi bir eğitim almıştır.Hakkıdan pek fazlada bilgi bulunmamaktadır.