Kur'an-ı Kerim kurban kesmekten hangi surede ve nasıl bahsetmektedir?

Kur’an-ı Kerim kurban kesmekten hangi surede ve nasıl bahsetmektedir?

Saffat suresinde Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği belirtilmektedir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olan Kevser suresinde ise “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” emri yer almaktadır. Kesilen etlerin ve kanların Allah’a ulaşmayacağı, aslolanın takva olduğunu belirten bir ayet de mevcuttur. Kurban ile ilgili hadisler de vardır.

Kuran kerim Kevser süresinde namaz kılınır kurban kesiniz kestiğiniz kurbanlar sizleri allaha daha yaklaştır

Kur’an-ı Kerim’de Kevser suresinde ve Saffat suresinde kurbandan bahsedilmektedir.

Kurban Bayramı veya Kurban Bayramı olarak bilinen bu olay, kutsal Makkah şehri, Suudi Arabistan) ve Tanrı’nın (Allah) kurban olduğu bir zamandır. Arabistan’daki putperestliğin temeli, haccı ritüellere neden oldu … İslam’ın son damgası ve Müslümanların yeniden dirileceğine inandıkları yer

Allah Teala kurbanlarla ilgili kevser suresinde ayetl indirmiştir. Aynı şekilde Saffat suresinde de kurbanla ilgili ayetler mevcuttur.