Kuran-ı Kerim'de adı geçen 9'lu çete kimlerdir?

Kuran-ı Kerim’de adı geçen 9’lu çete kimlerdir?

Kuran-ı Kerim’de dokuz çete şu ayette manası bu şekilde “Şehirde (ülkede) dokuzlu bir çete (elebaşı) vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı.”(Neml, 27/48) anlatılmıştır. Tefsir kitaplarında bu dokuz çete şunlardır ;

  • - İktidar gücünü ellerinde tutanlar yani zalim Firavunlar, Nemrutlar, Şeddâdlar gibi.
  • - Serveti kontrol edenler dünya kadar malı olan Kârunlar gibi.
  • - Silahı ellerinde tutanlar ve bunu kullanma yetkisine sahip ama kötüye kullananlar.
  • - Sahte din adamları insanları yoldan çıkarmaya çalışan Hâmanlar, sahte mehdiler, sahte şeyhler gibi. (yakın zamanda gördüğümüz üzere)
  • - Yalan haber çıkartıp insanlar arasında fitne çıkartanlar bu devir için söylemek gerekirse medya gibi.
  • - Sahte hukukçular , savcılar ve hakimler İslam'a uygun olmayan kararlar alınması.
  • - Sahte yöneticiler , yönetmenin verdiği fırsatlardan faydalanıp devleti kendi çıkarları doğrultusunda kullananlar.
  • - Toplumu millî değerlerine yabancı olarak yetiştirilenler kişiler toplumu başkalaştırmaya çalışanlar.
  • - Son olarak da çocukların beyinlerini saçma fikirler ile yıkayan öğretmenler.
  • bozgunculuk yapan 9 kişilik bir guruptur