Küresel ısınmaya karşı nasıl önlemler alınmalıdır?

Malum iklim değişikliği , afetler vb. Gibi değişimlere karşı kişisel olarak neler yapılabilir? Kürsel ısınma nasıl engellenebilir?

Yenilenemeyen enerji kaynaklarını daha az kullanarak. Onun yerine güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi, elektrik enerjisi gibi kaynakları kullanarak engellenebilir.

Eğer engellenmek isteniyorsa bütün deodorantlar toplanmalıdır. Çünkü ozon tabakasına zararlı.

Valla,otomotiv egzozları tamamen kaldırılmalı,parfüm kullanımı da yasaklanmalı,diye düşünüyorum.Teşekkürler.

İnaanlar toplu taşıma araçları kullanmalı petrol kullanımı azalmalı ki kullanımdan kaynaklanan gazlar ozon tabakasısını delmesin.Daha duyarlı olalım lütfen.

Öncelik olarak fabrikalardan çıkan zehirli gazlar için bir önlem alınmalı.

Enerji dostu ampulleri kullanılmalı.
Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
Doğru ışıklandırma kullanılmalı.
Toplu taşıma araçları tercih edilmeli.
Damar suyu tüketimi en azaltilmali.

Fabrikalarda çıkan egzoz dumanları havayı çok fazla etkilemektedir. Aynı şekilde parfümler de havaya zarar veriyor. Bu ikisine karşı önlem alınarak işe başlanılabilinir.

küresel ısınmayla ilgili araba egzozları fabrikalarda çıkan duman ve doğal karışımlı olmayan deodorantlar üzerinden önlem alınabilir

Duman, parfüm, deodorant gibi maddeleri olabildiğince atmosfere salmamaya çalışmalıyız.

Artık çok geç oldu gibi geliyor bana. Bu saatten sonra zararın neresinden dönülse kartır mantığı ile hareket edilmeli diyorum. Öncelikle ozon tabakasını etkileyen parfüm ve deodorantlardan kurtulmak lazım. Daha sonra çevre dostu arabaların çoğaltılması lazım. Yaşamsal formları bozmayı acilen bırakmamız lazım. Çöp atıklarının önüne acilen geçilmesi lazım. Dediğim gibi şu anda baya ilerledi ve biz fazlasıyla geç kalmış olabiliriz. Dünyayı en güzel hali ile bizim kuşak ve çocuklarımız yaşayacak gibi, ama onların çocukları için aynısını söylemek ve güven vermek imkansıza yakın.

Hava kirliliğine yol açan parfümleri, deodorantları, egzoz dumanlarını bu küresel ısınma için kontrol altına almak gerekmektedir.

Her ülke kendi hava sahasını temiz tutsa böyle bir şey olmaz bence. Gerçi geçenlerde böyle bir şey denendi Çin ve Amerika red etti.

Bu saatten sonra önlem alınması bir şeye yarayacağına pek inanmıyorum, ozon tabakası delinmeye başladı ve gittikçe de delik genişliği artmaya başladı.

Küresel ısınmada en önemli şeyler topluca hareket edilmesidir. Çünkü 1 kişi yapar diğeri yapmazsa o önemlere boşa gider. Öncelikle parfüm ve deodorant kullanımı sınırlandırılmalıdır. Havaya salınan termal enerji kaynaklarına çözüm bulunmalıdır.

En büyük sıkıntı araçlardan çıkan zararlı gazlar. Bunlar için artık teknolojiden faydalanılmalı, elektrikli taşıtların kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.

Deodorantlar, sigara dumanları, sobalardan çıkan dumanlar vs. Bunların hepsi bir nedendir. Herkes bunlara dikkat etse eninde sonunda dünya yaşanılası bir hal alır fakat kimse dikkat etmiyor tam tersine daha fazla uyguluyorlar.

gereksiz olan herşey,n tüketimi kontrol altna alınmalıdır

insan sayısı azalmadıkça ve petrol kullanımı azalmadıkça çok zor özellikle üreme hızı bu şekilde devam ederse tamamen imkansız bir durum