Kurtağzı nedir? Nasıl açılır? Nerelerde kullanılmaktadır?

Kurtağzı nedir? Nasıl açılır? Nerelerde kullanılmaktadır?

Kurtağzı, geniş alanda kullanılan bir metal parçadır. Denizcilik, inşaat sektöründe, marangozhanelerde kullanılan bir işlemdir. Kurtağzı, gemi ve sandallarda olan halatın geçmesi için teknenin kenarına tutuşturulmuş ağzı açık şekilde olan bir metal parçası olarak kullanılmakta iken aynı zamanda marangozlarında çekmece, sandık gibi eşyalarda, doğramanın birbirine geçmesini sağlayan parçalara da denilmektedir. Kurtağız, genellikle bağlantı yapılacak olan profillere göz kararı yada gerekli ölçüler doğrultusunda profil üzerine çizip o yerden kesim yapması ile açılmaktadır.
image">image

Çelik yapılarda veya çelik profil ve boruların kullanıldığı yapılarda borunun birleşim noktası ile başka bir borunun birleşim yerine bağlantı yapılması gerektiği durumlarda birleştirilecek borunun ağzının diğer profile uygun bir tarzda kesilmesi işlemidir. Kurtağzı aynı zamanda gemi ve sandallarda olan halatın geçmesi için teknenin kenarındaki ağzı açık metal parça ve marangozlukta kullanılan doğramaların birleştirilmesi için kullanılan parçalara da denilmektedir. Kurtağzı yapımı için üç yöntem mevcuttur:

- Alıştırma yöntemi: Göz kararı çizim yapılarak, oksijen kaynağı ile kesim yapılır.dir. Bu yöntemde ustamız bağlantı yapılacak olan profillere gerek göz kararı gerek profil üzerine çizip oksijen ile kesim yapmasıdır.
- Çizim yöntemi: profilin açılımına ait çizim 1:1 oranda kağıda çıkartılır. Daha sonra bu kağıt kesim hattına göre kesilir ve profilin etrafına sarılarak testere veya oksijen kaynağı ile kesilir.
- Kurtağzı açma makinesi ile kesim: dönen bir zımpara veya özel bir testerenin olduğu makinelerle yapılan kesim işlemidir.


Çelik yapılarda veya çelik profillerin kullanıldığı çeşitli işlemlerde boru ile borunun birleşimi ya da kutu ile borunun birleşimi yapılması gerekebilir. Bu tarz bağlantılarda boru profile veya kutu profilin ağızlarına diğer profilin formunda kesim yapılması gerekebilir. Yapılan bu kesimlere [kurt ağzı] kesimi denir.

Kurt ağzı kesimi 3 şekilde yapılır:

  • alıştırma yöntemi
  • çizim yöntemi
  • kurt ağzı açma makineleri ile.
  • Gemilerin Palamarlarının gemiye çıktıkları kısımlarda, gemi gövdesi ile temas etmeleri sebebiyle oluşabilecek zararı asgari seviyede tutabilmek, palamarın yönünü değiştirebilmek için ya da palamarın daha rahat işleyebilir olması için kurt ağzı kullanılır.
    Bu gibi birçok örneğine rastladığımız kurt ağzı ahsap hatta plastik olanlarına da rastlamış olmama ragmen, genellikle metal olduklari yönündeki açıklamalar doğrudur.