Laçka olmak deyiminin anlamı nedir?

Laçka olmak deyiminin anlamı nedir?

Yapılan bir işi düzensiz , önemsiz ve boş vererek yapan kişiler için söylenir.

Bir şey yaparken kötü yapan , düzensiz olan , verilen işi layığı ile yerine getirmeyip karşısındakini pişman eden insana kullanılır genelde.

Laçka olmak şey gibi ciddiyetsiz , umursamaz ve gereksiz samimi . Toplumda laçka insanlar hoş karşılanmaz .

herhangi bir duzen iyi islemez durumnu gelir

laçkalaşmak
nesnesiz (nesne almayan) eylem
1.
(vida, mil gibi makine bölümleri) aşınarak ya da yuvaları genişleyerek gevşemek.
2.
MEC.
(herhangi bir düzen) iyi işlemez duruma gelmek, gevşemek.

Bir işi düzensiz , özensiz, önem vermeyerek yapmaya denir. Herhangi bir düzen iyi işlememeye denir.

Laçka olmak deyimi herhangi bir düzenin iyi işleyemez duruma gelmesi anlamına gelmektedir. Örneğin; bir düzeninin işleyemez hale gelmesidir.