Lineer denklem nedir?

Lineer denklem nedir?

Lineer denklem nedir?
Lineer denklem; doğrusal ilişkiyi ifade eden bir bilinmeyenli denklemlere denir.

ax + by + c = 0 biçiminde olan denklemler lineer denklemdir.

İntegral da kullanılan bir denklem olabilir

Lineer denklemlemler, Bilinenleri ve bilinmeyenleri birinci derecede olan denklemlerdir.

Bilinmeyenleri ve bilinenleri 1 dereceden olan denklemler dir.

Lineer denklemler daha bilinen adıyla doğrusal denklemlerdir. Yani adı üzerinde eğer bu denklemi koordinat sisteminde çizmek istersek iki boyuta ihtiyacımız var onlar da x ve y yani apsis ve ordinat. Denklemde x ve y için bulduğumuz sıralılı ikililer olacak bunlar bizim koordinatlarımız yani noktalarımız. Bu noktalar sonsuz tanedir. Ve birleştirildiklerinde düz bir doğru parçası olabilir. Bu doğru parçaları her iki ekseni de kesebilir, eksenlere paralel olabilir, orijinden geçebilir hatta eksenlerin kendisi bile olabilir. Örneğin x = 0 doğrusu aslında ordinatlar eksenidir ve y = 0 doğrusu aslında apsisler eksenidir.
Lineer denklemlerin birkaç tanesi bir araya gelirse lineer denklem sistemleri oluşur.


Lineer denklem doğrusal denklemdir. A.x + b = c şeklinde denklem sistemlerine verilen isimdir. Genelde matris ile çözülür. Matris ise [A] * [X] = [b] şeklinde yazılır. Matris çözümü için bir çok metod vardır. En yaygın kullanılanı içerisinde determinant işleminin kullanıldığı Cramer yontemidir. Matematik, fizik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve daha bir çok bilim dalında kullanılır.