Linyit nedir? Linyit nasıl oluşmuştur? Linyit dünyada nerelerde çıkar?

Linyit nedir? Linyit nasıl oluşmuştur? Linyit dünyada nerelerde çıkar?

Linyit bir kömür türü olup, elektrik ve ısı için kullanılmaktadır. Linyit kömürü olarak da isimlendirilmektedir. Fosil bir yakıttır. Çoğunlukla bitki parçalarından oluşmaktadır.

Linyit nasıl oluşur?

Bataklık benzeri ortamlarda şartların uygun olması durumunda, bitki barçaları parçalanır ve bozulurlar, bataklık suyu ile birlikte bir hamur haline gelirler. Bu hamur hali özellikle basınç ve sıcaklığın da etkisi ile bazı kimyasal reaksiyonlar sonucunda fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğrayarak turba haline daha sonra ise linyit kömürü haline gelir. Linyit kömürü daha sonra uygun zamanın geçmesi ve koşulların oluşması halinde linyit daha sonra alt bitümlü kömür, daha sonra Taş kömürü en sonunda ise grafit’e dönüşür.

Şu bilgiyi vermek da fayda vardır. Kömürleşme başladıktan sonra sıcaklık ve basıncında etkisi ile ilk olarak turbadan Taş kömürü aşamasına kadar su, su baharı, CO2 ve CO uzaklaşır, Taş kömürü aşamasında O ve subuharı uzaklaşır. Taş kömürü aşamasında basınç şartlarının bu kütleleri etkilemesi sonucu, bu ortamdan, ve CH4 uzaklaşır, en ileri ki aşamada ise H2 uzaklaşır. Linyit’in ısı değeri ne kadardır?

Linyit ısı değeri olarak diğer kömür türlerine nazaran daha az bir ısı gücüne sahiptir. Aşağıda tam ısı değerini vermeden önce şuna değinmekte fayda vardır. Linyit daha az sürede yerin altında kaldığından dolayı ısı değeri düşüktür. Taş kömürü daha fazla granit ise en fazla ısı değerine sahip kömür türüdür.

Linyit Isı değeri 4610 kcal ve altı değerdedir. (Örneğin bu değer taş kömüründe 5390 ila 7700 kcal arasında bulunmaktadır. Antrasitte ise 7.000 kcalın üstü bir değerdedir.

Kahverengi kömürde denilen ve tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür sıralamasında en alt sırada yer alan bir kömür çeşitidir. Linyitin ısıl değeri ( kalorifik değer ) düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazladır. Günümüzde linyit bir çok alanda kullanılır. Oluşumu şu şekildedir; Bataklıklarda uygun ve nem sıcaklığın oluşması ortamın asit miktarının artmasıyla gerekli organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozunmuş, çürüyen bitkilerin su altına inmesi ve bataklığın zamanla üstünün örtülmesi gibi olaylar sonucu oluşur. Genellikle termik santrallerde ve ısınmada kullanılır. Linyit ülkemizde önemli oranda çıkan madenlerimizden bir tanesidir. Dünyada en çok Linyit üretimi yapan 10 ülke vardır. Dünyada en çok linyit üretimi yapan 10 ülke: ABD, Almanya, Polonya, Rusya, Türkiye, Çin, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Endonezya’ dır. Ayrıca Türkiye linyit üretiminde dünyada 4. Avrupa’da ise 2. sıradadır.

Linyit, bir çeşit kömürdür. Az ısı verir ve kül miktarı fazladır. Organik bileşiklerin yeraltında uzun yıllar beklemesi ile oluşmuştur. Almanya, ABD, Türkiye gibi pek çok ülkede linyit kömürü çıkarılmaktadır.