Liyakat sistemi nedir?

Liyakat sistemi nedir? Osmanlı’da liyakat sistemi ne zaman bozulmaya başlamıştır?

Liyakat sistemi istihdam edilecek kişilerin yetenek ve iş gücüne göre alımlar yapılmasıdır. Din, dil, ırk, siyaset ayırt edilmez. Osmanlının yıkılması döneminde 17. Yüzyıldan sonra bu sistem bozulmaya başlar.

Öğrenilen bilginin mesleki eğitim için yeterli olup olmadığını ölçen sistemdir.