Malazgirt'in Üç Atlısı

• Malazgirt’in Üç Atlısı isimli kitabın yazarı kimdir ?

• Malazgirt’in Üç Atlısı hakkında bilgi veriniz .1990 yılında Ahmet Yılmaz Boyunağa tarafından yazılmıştır. Bizans Prensesi ile Selçuklu yiğidinin kaderlerinin birleşmesini anlatır. Selçuklu döneminden bahseder.