Mammea bitkisi nedir? Mammea hangi ülkede yetişir? Yenilebilir mi?

Mammea bitkisi nedir? Mammea hangi ülkede yetişir? Yenilebilir mi?

Mammea Jamaika’da oldukça popüler olan bu meyve, Amerika kayısısı olarak biliniyor.

Çiçeksiz bitkiler sporla çoğalan ve çiçeği ya da tohumu olmayan bitkilere verilen addır. Çiçeksiz bitkiler Cryptogamae olarak da adlandırılır. Cryptogamae adı Yunanca’dan gelir (kryptos - gizli; gameein - evlenmek). Cryptogamae, gizli üretim anlamı taşır ve tohumsuz üremeyi temsil eder.

Çiçeksiz bitkiler için thallophytes terimi de kullanılır. Bu terim bodur boylu spor bitkiler anlamını taşır.

Çiçeksiz bitkiler anlamına gelen Cryptogamae kelimesinin zıttı tohumlu bitkiler ya da çiçekli bitkiler anlamına gelen Phanerogamae’dir. Phanerogamae kelimesi de Yunanca’dan gelmektedir (phaneros - görülebilir).

Çiçeksiz bitkilerin en bilinen türleri algler, likenler, yosunlar ve eğrelti otudur. Ayrıca fotosentetik özelliğe sahip olmayan mantar, cıvık mantar ve bakteriler de çiçeksiz bitkiler kategorisine girer.

Bitkiler arasındaki sınıflandırmada çiçeksiz bitkiler bir grup olarak değerlendiriliyordu. İsveçli biyolog Carl Linnaeus, bitkileri 24 sınıfa ayırmıştır. Bunlardan birisi de çiçeksiz bitkiler sınıfıdır. Carl Linnaeus çiçeksiz bitkileri 4 sınıfta incelemiştir. Bunlar; algler, yapraklı kara yosunu, eğrelti otu ve mantarlardır.

Amerika kayısısı olarak da bilinir. Çekirdeklidir meyve diyebiliriz Jameikada oldukça popülerdir.