Mani ve Rubai arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Mani ve Rubai arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Maddeler hâlinde belirtir misiniz?


Rubai; Divan edebiyatında bulunan bir nazım biçimidir. Rubailerde birinci , ikinci ve dördüncü dizeler genelde uyaklı, üçüncü dize ise serbest bir şekilde yazılır.
Rubailer kendine özgü bir ölçüsü olan dört dizelim bir nazım biçimidir.
Mani ; aşk konusu başta olmak üzere hemen hemen her konuda yapılabilen bir nazım şeklidir. Halk edebiyatında karşımıza çıkar. Maniler de rubailer gibi birinci , ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklıdır. Üçüncü dizeleri der serbest bir şekilde yazılmıştır.

 • Maniler 7 hecelik dörtlükten oluşan bir benddir.
 • Manilerde asıl anlatılmak istenen son iki dizede bulunur. Mani çeşitleri de bulunur.
 • Düz mani
 • Kesik Mani
 • Cinaslı Mani
 • Yedekli mani
 • İlk dizesi yedi heceden az olan manilere kesik mani denir.

  Söylenmek istenen düşünce 3. ve 4. dizede söylenir. İkisi de tek dörtlükten oluşur.

  Her iki edebi türde de asıl verilmek istenen mesaj yani ana düşünce 3. Ve 4. Dizede söylenir. İkiside tek dörtlükten oluşurlar.
  Farklılıkları ise şöyledir : rubai divan edebiyatına ait mani ise halk edebiyatına ait bir edebi türdür.