Matbaa teknikeri nedir?Görevleri nelerdir?

Matbaa teknikeri nedir?

Görevleri nelerdir?

Kısaca açıklayınız

Matbaa teknikeri; matbaada yapılacak başım işini tasarlayan ve basım işini son aşamasına kadar yürüten kişidir.
Görevleri ise şunlardır basım öncesinde baskıyı hangi teknikle yapacağını planlar, baskı kalıbını hazırlar, yapılacak işin maliyetini hesaplar, kullanılacak malzemeyi sağlar.

Öncelikle matbaa teknikerinden bahsedelim. Matbaada yapılacak basım işini tasarlayan ve basım işini son aşamasına kadar yürüten kişiye matbaa teknikeri denmektedir. Matbaa teknikerinin görevi ise

 • Basım işiyle uğraşanların işyerlerinde yaptıkları işler 3 aşamada gerçekleşir. Bunlar,
 • Basım öncesi,
 • Basım,
 • Basım sonrası.
 • Basım öncesinde ve basımda yapılacak iş ve görevler, kullanılacak baskı tekniğine göre de farklılıklar göstermektedir. Bu baskı teknikleri aşağıda açıklanmıştır.
 • Tipo (Yüksek) Baskı:
 • Baskı kalıbında görüntüyü yansıtacak yerlerin yüksek, yansıtmayacak yerlerin çukurda olduğu baskı türüdür. Bu teknik, günlük gazetelerden lüks dergi baskılarına, kartvizit ve kitap baskılarına uygulanmaktadır.
 • Bu baskı tekniği ile çalışanların görevleri:
 • İstenilen işin orijinaline uygun olarak basılması amacıyla planlama yapar, kullanılacak malzemeyi hesaplayarak temin eder,
 • El veya makine ile harfleri dizer,
 • Kataloglardan, kullanılacak renkleri belirler. Müşterinin isteğine göre, ana renkleri kullanarak 2-3 karışımlı boyayı hazırlayabilir.
 • İşin baskıya hazır hale gelmesi için, bakır, alüminyum veya plastik kalıpları yani klişeleri kullanarak basım kalıbını hazırlar,
 • Kalıbı çembere uygun şekilde yerleştirir ve işinin geri kalan kısmınıda titizlikle devam eder.
 • Basilicak seyi ayarlayip onu tasarlayan kisidir.