Mayoz ve Mitoz arasındaki farklar nelerdir?

Mayoz ve Mitoz arasındaki farklar nelerdir? Maddeler halinde belirtir misiniz?

Mitoz bölünme ;bölünme sonucu iki hücre oluşuyor mayoz bölünme ise bölünme sonucu 4 hücre oluşur, mitoz bölünme hücrelerin kalıtsal olarak birbirinin aynısı olur mayoz bölünme ise birbirinden farklı olur mitoz bölünme çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür mayoz bölünme ana hücrede bulunuyor mitoz bölünme canlıların yaşamı boyunca gerçekleşir mayoz bölünme ise canlıların üreme dönemi boyunca gerçekleşebiliyor aralarındaki fark bunlardır.

Mayoz bölünme yalnızca eşeyli üreyen canlılarda meydana gelirken, mitoz bölünme eşeysiz üreyen canlılarda meydana gelir. Mayoz bölünme canlı çeşitliliği sağlarken, mitoz bölünme herhangi bir çeşitlilik sağlamaz.

Mitoz bölünme
Bölünme sonunda iki hücre oluşur.
Diploid (2n) kromozomlu 1 hücreden, Dipliod (2n) kromozomlu 2 hücre oluşur.
Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür.
Canlıların yaşamı boyunca gerçekleşir.
Kalıtsal devamlılığı sağlar.
Kromozomlarda parça değişimi olmaz.
Vücudun bütün doku ve organlarında görülür. Aralarındaki farklar bunlardır.

Mitoz Bölünme:
*Bölünme sonunda iki hücre oluşur.
*Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür.
*Canlıların yaşamı boyunca gerçekleşir.
*Kalıtsal devamlılığı sağlar.
*Yeni hücrelerde kromozom sayısı aynı kalır.
*Vücudun bütün doku ve organlarında görülür.
*Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi, bir hücreli canlılarda da üremeyi sağlar.
*Yeni hücreler kalıtsal olarak birbirinin aynısıdır.

Mayoz Bölünme:
*Bölünme sonunda dört hücre oluşur.
*Çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde görülür.
*Canlının üreme dönemi boyunca gerçekleşir.
*Kalıtsal çeşitliliği sağlar.
*Yeni hücrelerde kromozom sayısı yarıya iner.
*Üreme organlarında görülür.
*Çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
*Yeni hücreler kalıtsal olarak bir birinden farklıdır.

Mayoz Bölünme kalıtsal çeşitliliği sağlayan bölünme türüdür.

 • Her bölünme sonucu 4 adet hücre oluşur
 • Mayoz bölünme kromozom sayısının tür içerisinde eşit kalmasını sağlar
 • Tek hücreli canlılarda görülmez.
 • Mitoz Bölünmede kalıtsal çeşitlilik söz konusu değildir.

 • Her bölünmede 2 hücre oluşur
 • Kromozom sayısı değişmez.
 • Tek ve Çok hücreli canlılarda görülebilir. *
 • mayoz sonucu ana hücreden farklı 4 hücre oluşur
 • mitoz sonunda ise ana hücre ile aynı 2 hücre oluşur
 • Mayoz bölünmede diploid kromozomlu bir hücreden, haploid kromozomlu 4 (dört) hücre oluşurken, mitoz bölünmede diploid kromozomlu bir hücreden diploid kromozomlu 2 (iki) hücre oluşur. Mayoz bölünme kalıtsal çeşitliliği sağlarken, mitoz bölünme kalıtsal devamlılığı sağlamaktadır. Mayoz bölünme canlının üreme dönemi boyunca gerçekleşirken, mitoz bölünme canlının yaşamı boyunca görülür. Mayoz bölünme sonunda 4 (dört) hücre oluşurken, mitoz bölünme sonunda 2 (iki) hücre oluşur. Mayoz bölünmede yeni hücreler kalıtsal olarak birbirinden farklıdır, mitoz bölünmede yeni hücreler kalıtsal olarak birbirinin aynısıdır. Mayoz bölünmede krossing-over olma ihtimalı fazladır, mitoz bölünmede krossing-over olmaz. Mayoz bölünmede sinapsis meydana gelir ve tetralar oluşur, mitoz bölünmede sinapsis ve tetra oluşmaz. Mayoz bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerde kromozom sayısı yarıya inerken, mitoz bölünme sonucu yeni oluşan hücrelerde kromozom sayısı aynı kalmaktadır.

  Mitoz bölünme vücut hücrelerinde , mayoz bölünme üreme hücrelerinde görülür.
  Mitoz bölünmede 1 hücreden 2 hücre , mayoz bölünmede 1 hücreden 4 hücre meydana gelir.
  Mitoz bölünemde parça değişimi olmaz , mayoz bölünmede parça değişimi vardır.
  Mitoz bölünmede oluşan hücre ana hücrenin aynısı , mayoz bölünemde oluşan tamamen farklıdır.
  Mitoz bölünemde kalıtsal çeşitlilik oluşmaz , mayoz bölünemde kalıtsal çeşitlilik vardır.