Meclis-i Âyan nedir?

Meclis-i Âyan nedir?

Ne zaman kurulmuştur?

Amaçları nedir?

kanuni esasiye göre meşrutiyette kurulmuş yasama organıdır. Ayanlardan oluşan bu meclis devleti zor ve küçük duruma düşürmüştür.

Meclis-i Ayan, Osmanlı Devletinde Kanun-i Esasi’ye göre, Meb’usan Heyeti ile birlikte Meclis-i Umumi’yi meydana getiren heyettir.

Meclisi Ayan ; Osmanlı Devleti 'nde iki meclisli Parlamento’nun Padişah tarafından seçilen, tayin edilen üyelerin oluşturduğu meclise denir. Abdulhamit 'in oluşturduğu Kanuni Esasi’nin öngördüğü Meclisi Umumi’nin olduğu Parlamentoda iki meclisten biri olarak karşımıza çıkar.