Mehmed Tahir Münif Paşa kimdir?

Mehmed Tahir Münif Paşa kimdir?

mehmed Tahir Münif paşa Gaziantep doğumludur. Mısır ve Şam’da tahsilini yapmıştır Berlin de hukuk felsefe bölümlerini okumuştur.

Mehmed Tahir Münif Paşa Mısır ve Şam’da öğrenimi görmüştür. Gaziantep doğumludur.