Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı telif ödülünü nereye bağışlamıştır ?

Mehmet Akif Ersoy İstiklâl Marşı telif ödülünü hangi kuruma bağışlaşmıştır?

Mehmet Akif Ersoy kazandığı yarışmanın ödülünü Darulmesaiye bagislamistir.

Darulmesai isimli kuruma bağışlamıştır kazandığı ödülü.

Darülmesai adında bir kuruma bağışlamıştır. Bu kurum kadınlara eğitim veren ve savaşta askerlere elbise diken kurumdu.

Mehmet Akif Ersoy gelen geliri Darülmesai kurumuna bağış yapmıştır. Bu kurum çoçuklara ve kadınlara meslek öğreten ve askeri elbise diken bir kurumdu.

verilen ödülü kabul etmemiştir vatanı ve milleti için bu marşı yazdığını dile getirmiştir

Mehmet Akif Ersoy istiklal marşı telif ödülünü Darülmesai ye bağışlamıştır.

Mehmet Akif, İstiklal Marşı ödülü olan 500 lirayı almış ancak, yoksul İslam kadın ve çocuklarının yetiştirilmesi, iş sahibi olması için kurulmuş olar Darülmesai kurumuna bağışlamıştır.

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşının ödülü almayı reddetmiştir Yarışmanın ödülü Kadınlara eğitim veren o zaman ki adıyla Darulmesai kurumuna bağışlamıştır ayrıca tüm şiirlerini topladığı kitabına İstiklal Marşını dahil etmemiştir Milletine Armağan etmiştir.

Kazandığı 500 lirayı kabul etmeyip Darulmesai adındaki Kadınlara ve çocuklara eğitim vermekle yükümlü kuruma bağışlamıştır.