Melezleme nedir?

image">image

Farklı ırklara mensup iki hayvanın çifleştirilmesi ile yavru elde edilmesine melezleme denir.

Melezleme, bir diğer adıyla hibritleme olayı iki farklı türün birleştirilmesinden ortaya çıkan yeni bir canlıdır. Bu canlılar bitki ya da hayvan olabilir. İkisinde bulunan genler bir araya getirilir ve farklı bir başka tür elde edilir. Fakat ortaya çıkan bu tür kısırdır. Örneğin at ile eşeğin melezlenmesinden katır oluşur. Katır kısır bir türdür. Üreyemez.

Hibritleme de denen melezleme olayı daha kaliteli hayvan ve bitki dilleri elde etmek için kullanılan bar tür çoğalma ve genetik mühendisliği örneğidir.

Melezleme farklı ırka sahip iki hayvanı birleştirme olayına denir.

Melezleme, bitki ya da hayvanlarda farklı türlerin çiftleştirilerek yeni bir tür oluşturulmasına denir. Örneğin at ile eşeğin çiftleştirilmesi ile katırın doğması gibi.

Melezleme, iki farklı hayvanın veya bitkinin birleşmesiyle ortaya çıkan türdür. Bu türlerin hepsi kısırdır. Bunların birleşme sırasında dölverimsizleşince kısır olmaktadır.

Melezleme hibrid olarak da bilinir, iki farklı hayvanın veya bitkinin birleşmesinden ortaya çıkan yeni bir türdür. Fakat bu türlerin hepsi kısırdır.