Meşrutiyet nedir?

Meşrutiyet nedir? Osmanlı döneminde kaç kez ve hangi tarihlerde “Meşrutiyet” ilan edilmiştir?

Meşrutiyet, bir hükümdarın yönetiminde parlamento yönetimini kapsayan yönetimdir. Osmanlı Devletin’de ise 1876 ve 1878 tarihleri arasında I. Meşrutiyet, 1908ve 1918 tarihleri arasında II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.

Meşrutiyet monarşiyle,tek otoriteyle yönetimden ziyade yönetimin paylaşılması hükümdarın yetkilerinin sınırlandırılması tarzındaki işler için meclis-parlemento oluşturularak yetki paylaşımı yapılan sistemdir.Osmanlıda ilk jön türkler grubu 1876-1878 arasında meşrutiyetin ilan edilmesini savunmuşlardır.(Mithat Paşa,Namık Kemal,Ziya Paşa) gibi…