Mıknatısın iki ucundan her birine ne ad verilir?

Mıknatısın iki ucundan her birine ne ad verilir?..

Mıknatıs uçları N ve S harfleriyle simgelenir. N-North (Kuzey), S-South: Güney

Mıknatısın iki ucundan her birine kutup adı verilir. Bunlardan biri S dediğimiz south yani güney kısmı, diğeri ise N diye ifade edilen North yani kuzey kısmıdır.

mıknatısların bir ucu N diğer ucu S dir.
N kuzey S güney i gösterir.

Mıknatısın ucundaki bölgeye kutup adı verilmektedir.Bu kutuplar birbirleri ile aynı olduğunda birbirini çeker farklı olduğunda ise itmektedirler.

Mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır.