Milletler cemiyetinde görüşülen konular nelerdir?

Milletler cemiyetinde görüşülen konuların genel özellikleri nelerdir ?

Milletler cemiyetinde hangi konular mı konuşulur işte milletler cemiyetinde konuşulan konular
İlk olarak bozkurt lotus olayıdır.
İkinci olarak boğazlar sorunudur.
Üçüncü olarak Suriye sınırıdır.
Dördüncü olarak Irak sınırıdır (Musul).
Beşinci olarak nüfus mübadelesidir.
Birinci ikinci ve üçüncü olaylar Türkiye nin leyhine çözümlenmiştir ve bu kötü bir durumdur. İnşallah bir daha böyle bir şey ile karşı karşıya kalmayız.
Dördüncü olay ise Türkiye nin aleyhine çözümlenmiştir ve bu Türkiye için çok iyi olmuştur.
Beşinci olayda ise cemiyet her ne kadar uğraşırsa uğraşsın cemiyet malesef ki olayı çözememiştir ve bu olay asla çözülememiş aydınlanamamıştır. Bu da tabiki Türkiye için kötü bir durumdur.

Milletler cemiyetinde görüşülen konular: .Bozkurt Lotus olayı, Boğazlar sorunu, Irak sınırı(Musul), Suriye sınırı, Nüfus Mübadelesi gibi sorunlar tartışılmış, Bozkurt, boğazlar ve Irak sorunları Türkiyenin lehine çözülmüş, Irak sınır aleyhine çözülürken Nüfus mübadelesi sorunu çözülememiştir.