Milli değerlerimize ne yapmak gerekir?

Milli Değerlerimize Ne Yapmak Gerekir ? Açıklayınız

Milli değerlerimizi sonuna kadar korumalıyız. Ve bitirmek yerine sürdürmeliyiz.

Milli değerlerimizi her halûkarda korumak gerekmektedir. Tarihi eserlerimize, halk oyunlarımıza, topraklarımıza, örf ve âdetlerimize, ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekmektedir. Kasten ya da kasıtsız çıkan orman yangınlarında yanan ağaçlarımızın yeri onarılmalıdır. Bu güzel vatan bir kere elden gitti mi, bir daha geri gelmez. O yüzden hepimiz birlik ve beraberlik içinde olup, sahip çıkmalıyız. NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

Milli değerleri korumak gerekir ancak bu koruma sorumluluğu yalnızca devletin himayesi altına bırakılmamalıdır. Milli değerleri -maddi ya da manevi farketmez- korumak, tüm milletin, halkın da görevidir. Bir ulus, kendi değerlerine sahip çıkmaz ise o topraklardaki milli birlik ve beraberlik ruhu da kaybolmuş demektir. Zira bir millet; onu var eden kültürüyle, değerleriyle, tarihiyle var olur ve gelecek nesillere güçlü duygular ve eserler bırakabilir.
Sonuç olarak, milli değerlere sahip çıkmak; onları korumak ve muhafaza etmek devletin sorumluluğunda olduğu kadar ülke halkının da tekelindedir.

Milli değerler;bir milletin kendine has özelliklerine denir.Dil,tarih,sanat,din,bayrak,örf ve adetler vb. bizim has değerlerimizdir.Bu milletin birer bireyi olarak bu değerleri yaşatmak ve sahip çıkmak gerek.Tek bir bayrak altında toplanmış bir millet olarak örfümüxe, geleneğimize,göreneğimize,dilimize, bayrağımıza,tarihimize ve vatanımıza sahip çıkmalıyız.

Ülkelerin ve milletlerin ayakta kalabilmeleri, yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşullardan en önemlisi milli değerler etrafında bütünleşebilmek ve bu değerleri koruyabilmektir. Çünkü milli değerler, bireylerin ülkeye olan aidiyetini yani bağlılığını kuvvetlendirir. Bu nedenle hem her birey, hem de devlet kurumları, milli değerlerimizin korunması için neler yapılabilir sorusuna sorunmaktir

Sonuna kadar korumalı sahip çıkmalı.Kültürümüzü kayıp etmemeliyiz.

Milli değerlerimiz bizim milli kimliklerimizdir. Ona sahip çıkmalı ve benimsemeliyiz ilaveten gelecek nesillere çocuklarımız aracılığı ile ulaştırmalıyız.

milli değerlerimiz bizim geçmişimiz ve sahip olduğumuz her şeydir…onlar yok olursa biz de yok oluruz…tarihimiz silinmiş olur…o yüzden iyice muhafaza etmeliyiz ve milli tarihimizi korumalıyız…

Milli değerlerimi korumak kolla ak onlara sahip çökmek gerekir unutmamak gerekir

Bize yapacak bir şey bırakmadılar. Araplaşarak inkar ettiler, batılılaşarak içini boşalttılar. Yaşatamıyorsak bari neler olduğunu öğrenelim.

Milli degerlerimiz her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizdede değerlidir. Milli degerlerimize o yüzden sahip çıkmalıyız. Mili değerlerimiz ülkemiz için çok değerli olduğu için, milli değerlerimizi koruyup onlara sahip çıkmamız gerekiyor.

Koruyup kollamalıyız sonuna kadar sahip çıkmalıyız sevmeliyiz saygı duymalıyız

Koruma altına almalıyız,müzelerde sergilenebilir böylece hem korunmuş olur hemde halk gezerek tanır,eğer doğa içerisinde ise sit alanı oluşturularak bölgenin tahrip olması önlenmelidir.